Lapsikorotus ja suojaosa poistuivat 1.4.2024 alkaen

Ensimmäiset hallituksen suunnittelemista työttömyysturvan heikennyksistä astuivat voimaan jo 1.1.2024 alkaen. Seuraavat heikennykset astuvat voimaan 1.4.2024 alkaen.

Lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 alkaen kokonaan 

Lapsikorotusten määrä laski 1.1.2024 alkaen kun vuonna 2023 lapsikorotuksiin tehty väliaikainen korotus päättyi, eikä lapsikorotuksiin tehty uutta indeksikorotusta. 1.4.2024 alkaen voimaan tulevan lakimuutoksen myötä työttömyysturvan lapsikorotusta ei makseta enää lainkaan työttömyyspäiviltä 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Jos sinulla on elatusapuvelkaa tai saat elatustukea, lue Kelan julkaisemasta tiedotteesta, miten muutos vaikuttaa tilanteeseesi.

Sovitellun päivärahan suojaosuus poistuu 1.4.2024 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen sovitellun päivärahan suojaosan poistamisesta. Suojaosan turvin palkkaa on voinut ansaita bruttona 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka tai yritystulo on vaikuttanut päivärahaan. Suojaosan ylittävä palkka on vähentänyt työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden.

Suojaosaa ei oteta enää huomioon hakemuksissa, jotka alkavat 1.4.2024 tai tämän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta tienatusta palkka- tai yrittäjätuloeurosta puolet vaikuttaa vähentävästi päivärahan määrään. Palkkatulot vaikuttavat sen hakujakson päivärahaan, jonka aikana palkka maksetaan – riippumatta siitä, millä ajalla työt on tehty. Lue lisää palkkatulojen vaikutuksesta.

Kaikki kassalle saapuvat hakemukset, joissa hakijalla on palkka- tai yrittäjätuloa, käsitellään saapumisjärjestyksessä hakijan saaman palkkatulon määrästä riippumatta. Muutos pidentää aikaisempaan verrattuna niiden hakemusten käsittelyaikoja, joilla tuloa on alle 300 euroa, koska suojaosan poistumisen takia näiden hakemusten käsittelyyn tulee kaikki samat työvaiheet kuin muihinkin sovitellun päivärahan hakemuksiin. Käsittelyaikaa voi seurata verkkosivullamme www.tehytk.fi olevasta ”hakemusten käsittelyaika” -tiedotteesta.

Tietoa muista lakimuutoksista

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ylläpitää nettisivuillaan ajantasaista koostetta jo toteutetuista lakimuutoksista ja suunniteltujen, mutta yhä keskeneräisten lakimuutosten käsittelyn etenemisestä. Lue lisää lakimuutoksista sivulta https://www.tyj.fi/lakimuutokset/