Päivärahan maksamisen alkamisen ajankohtaan voi vaikuttaa omavastuuajan lisäksi myös muut seikat.

Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet tullut työttömyyspäivärahan hakijaksi. Jos TE-palvelut eivät ole määränneet sinulle karenssia etkä ole tehnyt työnantajaltasi kanssa sopimusta työsuhteen päättämisestä, riittää, että tutustut lomakorvauksen jaksotusta ja omavastuuaikaa koskeviin säännöksiin.