Päivärahan enimmäisaika, eli se kuinka pitkään voit päivärahaa saada, määräytyy työttömyyttä tai lomautusta edeltävän työhistoriasi ja ikäsi perusteella.

Työhistoriaan voidaan lukea mukaan kaikki työ- tai virkasuhteessa tekemäsi työt, jotka olet tehnyt 17 vuotta täytettyäsi. Myös toisessa EU/ETA-maassa tehdyt työt voidaan huomioida.

Työskentelyn ei ole tarvinnut olla yhdenjaksoista.