Mikäli sairastut vapaan aikana, voi sairastumisellasi olla vaikutusta vuorottelukorvaukseesi.

Sairastumisesta ilmoitetaan kassalle vuorottelukorvauksen muutosilmoituksella, jonka löydät WebKassan etusivun "Hae Vuorottelukorvausta" -kohdasta.

Kassalle ei tarvitse lähettää kopiota lääkärintodistuksesta tai Kelan sairauspäivärahapäätöksestä.

Sairastuminen vapaan aikana ei vaikuta vuorotteluvapaan kestoon. Pitkäkään sairausloma ei siis oikeuta sinua jatkamaan vuorotteluvapaatasi yli alun perin sovitun vapaajakson.