Vuorottelukorvauksen suuruus riippuu vapaata edeltäneistä palkkatuloistasi.

Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta (ilman lapsikorotusta ja/tai korotettua ansio-osaa), jota työttömänä ollessasi saisit.

Voit itse arvioida vuorottelukorvauksesi suuruuden WebKassan päivärahalaskurilla tai tarkistaa korvauksen suuntaa antavan määrän Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilla olevasta vuorottelukorvaustaulukosta

Vuorottelukorvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa (käytännössä maanantai–perjantai), ellei maksamiselle ole jotain erityistä estettä. Korvausta maksetaan myös arkipyhiltä

Normaalisti vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon jaksoissa eli 20 päivältä kerrallaan. Keskimääräisen kuukausikorvauksen määrän (esim. verotusta varten) saat kertomalla päiväkorvauksen suuruuden 21,5:llä.

Lue lisää työttömyyspäivärahan määrästä.

Vuorottelukorvaus on etuus, joten sitä verotetaan eri lailla kuin palkkatuloja.
Lue lisää etuuksien verotuksesta.