Barnförhöjning minskar 1.1.2024

I början av 2023 gjordes en tillfällig höjning av arbetslöshetsdagpenningens barnförhöjning. Den extra höjningen är i kraft till utgången av 2023.

Utöver den vanliga indexförhöjningen gjordes en tidsbegränsad höjning av arbetslöshetsdagpenningens barnförhöjning med 20 %. Den extra höjningen gäller till och med 31.12.2023. 

Den nuvarande regeringen har föreslagit frysning av indexhöjningarna för 2024 – 2027. Till följd av detta skulle det inte göras en vanlig indexhöjning till barnförhöjningen från början av 2024. I och med att den tidsbegränsade höjningen upphör den 31.12.2023 skulle barnförhöjningen återgå till den vanliga indexförhöjningens nivå av 2023.

Dessutom har regeringen föreslagit att barnförhöjningen slopas helt från och med den 1.4.2024.  

Barnförhöjning € / dag om regeringens förslag förverkligas  

   år 2023 1.1. - 31.3.2024 fr.o.m. 1.4.2024
1 barn 7,01 € 5,84 € -
2 barn 10,29 € 8,57 € -
3 eller flera barn 13,26 € 11,05 € -