Määrä

Liikkuvuusavustuksen määrä 1.8.2022 alkaen on 35,72 € päivässä eli noin 700 € kuukaudessa. 

Voit saada avustukseen lapsikorotusta. Lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,60 €, kahdesta lapsesta 8,23 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,61 € päivässä.

Liikkuvuusavustus maksetaan korotettuna, jos työpaikkasi tai koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä. Korotusosan määrä on 5,08 € päivässä.

Avustuksen määrään eivät vaikuta työttömyysetuudesta vähennetyt etuudet eikä kotihoidontuki. Liikkuvuusavustus ei estä työttömyysetuuden saamista, eikä vaikuta työttömyysetuuteen. Avustusta voidaan siis myöntää myös, jos otat vastaan osa-aikatyön, jonka ajalta haet soviteltua työttömyysetuutta. 

Maksaminen

Liikkuvuusavustuksen maksujakso on 30–60 päivää riippuen työsuhteesi kestosta. Avustusjakso ei ole sama kuin maksettavien päivien määrä. Avustusta maksetaan 5 päivältä viikossa (käytännössä maanantai - perjantai päiviltä), joten maksettavien päivien määrä vaihtelee.

Työsuhteen kesto Avustusjakso Maksettavien päivien määrä
vähintään 2 kuukautta 30 päivää 20 - 22 päivää
vähintään 3 kuukautta 45 päivää 31 - 33 päivää
vähintään 4 kuukautta 60 päivää 42 - 44 päivää

 

Avustusjakson pituus määräytyy ensimmäisen työsopimuksen perusteella. Jos työsuhde jatkuu myöhemmin uudella sopimuksella, avustusjakso ei pitene. Avustusjakso on aina kiinteä, eikä avustusjaksoa pidennetä, vaikka avustuksen maksaminen keskeytyisi väliaikaisesti jonkun esteen vuoksi. Osa-aikatyössä avustusta maksetaan vain tehdyiltä työpäiviltä.