Määrä

Liikkuvuusavustuksen määrä on 37,21 € päivässä. 

Voit saada avustukseen lapsikorotusta 31.3.2024 asti. Lapsikorotus on yhdestä lapsesta 7,01 €, kahdesta lapsesta 10,29, € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 13,26 € päivässä. Lapsikorotuksia ei makseta enää 1.4.2024 alkaen.

Liikkuvuusavustus maksetaan korotettuna, jos työpaikkasi tai koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä. Korotusosan määrä on 5,29 € päivässä.

Liikkuvuusavustus ei estä työttömyysetuuden saamista, eikä vaikuta työttömyysetuuteen. Avustusta voidaan siis myöntää myös, jos otat vastaan osa-aikatyön, jonka ajalta haet soviteltua työttömyysetuutta. Avustuksen määrään eivät vaikuta myöskään työttömyysetuudesta vähennetyt etuudet eikä kotihoidontuki.

Maksaminen

Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto riippuu työsuhteesi kestosta.

Työsuhteen kestoAvustusjakso
vähintään 2 kuukautta30 kalenteripäivää
vähintään 3 kuukautta45 kalenteripäivää
vähintään 4 kuukautta60 kalenteripäivää

 

Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään 5 päivältä kalenteriviikossa. Enimmäisaika kuuluu aina jokaiselta kalenteripäivältä, jolloin maksettavia päiviä on vähemmän kuin mikä on avustusjakson kesto. Esimerkiksi 30 päivän avustusjaksolla on kuukaudesta riippuen 20 - 22 maksupäivää, jos liikkuvuusavustusta maksetaan kokoaikaisen työsuhteen perusteella.

Osa-aikatyössä avustusta maksetaan vain tehdyiltä työpäiviltä. Myös osa-aikatyössä avustusjakso kuluu jokaiselta kalenteripäivältä. Avustus maksetaan jälkikäteen toimitettuasi selvityksen tekemistäsi työpäivistä (esim. työttömyyspäivärahahakemus, jossa olet ilmoittanut tekemäsi työpäivät, tai työvuorotaulukko).

Avustusjaksoa ei voi pidentää

Avustusjakson pituus määräytyy ensimmäisen työsopimuksen perusteella. Jos työsuhde jatkuu myöhemmin uudella sopimuksella, avustusjakso ei pitene. Avustusjakso on aina kiinteä, eikä avustusjaksoa pidennetä, vaikka avustuksen maksaminen keskeytyisi väliaikaisesti jonkun esteen vuoksi.