Työaikapankista ennen lomautusta tai lomautuksen aikana nostettu rahakorvaus vaikuttaa työttömyyspäivärahaan.

Rahakorvauksen vaikutus kokonaan lomautetulla

Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti ja olet 2 kuukauden kuluessa ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana nostanut työaikapankista rahakorvauksen, oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole niin pitkältä ajalta, jonka palkkaa nostettu rahakorvaus vastaa. Rahakorvaus jaksotetaan jakamalla työaikapankista nostettu summa päivärahasi perusteena olevalla kuukausipalkalla. Lue lisää palkkatulosta, josta päivärahan määrä lasketaan.

Jaksotus koskee vain korvausta, jota vastaavaa vapaa-aikaa ei ole pidetty. 

Normaali omavastuuaika ei kulu rahakorvauksen jaksotusaikana, vaan se otetaan jaksotusajan jälkeen. Lue lisää omavastuuajasta.

Rahakorvauksen vaikutus lyhennetylle työajalle lomautetulla

Lyhennetyn työviikon ja lyhennetyn työpäivän aikana työaikapankkiin säästetty tai sieltä nostettu vapaa-aika ja rahakorvaus huomioidaan työaikatarkastelussa ja päivärahan sovittelussa samaan tapaan kuin normaalit työpäivät ja palkat. 

Lue lisää lomautusajan päivärahasta.