Työttömyyskassojen palveluvalikoima laajenee

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa työttömyyskassoille uusien, työllisyyttä tukevien palvelujen tarjoamisen jäsenilleen. Aiemmin kassat ovat voineet maksaa vain lakisääteisiä etuuksia, kuten ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa.

Palvelujen järjestäminen on työttömyyskassoille vapaaehtoista, ja kassat voivat itse määritellä palveluvalikoimansa. Palveluiden tulee tukea jäsenten työllistymistä ja ne voivat sisältää esimerkiksi työnvälitystä, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, asiantuntija-arviointeja tai valmennuksia. Osallistuminen näihin palveluihin on jäsenille vapaaehtoista, eikä osallistumatta jättämisestä tai keskeyttämisestä aiheudu etuuden menetyksiä tai muita sanktioita. Nämä työllisyyspalvelut eivät korvaa julkisia, velvoittavia työvoimapalveluita.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa aikoo hyödyntää lakimuutosta ja alkaa tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluja. Tarkemmat suunnitelmat tehdään syksyllä, jolloin järjestetään kysely jäsenistön toiveista ja tarpeista palveluiden suhteen. Tavoitteena on luoda palveluvalikoima, joka vastaa jäsenten tarpeisiin ja auttaa heitä löytämään uusia työmahdollisuuksia. Lisätietoja suunnitelmista ja palveluvalikoimasta julkaistaan kassan verkkosivuilla syksyn aikana.