Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää mm. 20 vuoden työhistoriaa ennen vapaata. Tältä sivulta löydät myös muut vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset.

Voit saada kassalta vuorottelukorvausta, jos ennen vapaan alkamista

  • työhistoriaa on kertynyt vähintään 20 vuotta  
  • olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa eli 6 kuukautta ja 
  • olet ollut kokoaikaisessa työssä samalla työnantajalla yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Näiden 13 kuukauden aikana saa olla enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa tai osa-aikatyötä. 

Palkattomiin 30 kalenteripäivään lasketaan myös osittaisen hoitovapaa-ajan palkattomat päivät esim. tilanteissa, joissa työ on järjestetty niin, että töitä tehdään neljänä päivänä viikossa ja hoitovapaalla ollaan yksi päivä viikossa. 

Vuorotteluvapaassa kokoaikaiseksi katsotaan työ, jossa työaika on yli 75 prosenttia alan täydestä työajasta.  

Jos olet epävarma tilanteestasi, pyydä kassaa tarkistamaan työhistoriasi pituus ja muiden ehtojen täyttyminen ennen vuorottelusopimuksen tekemistä.