Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää mm. 20 vuoden työhistoriaa ennen vapaata. Tältä sivulta löydät myös muut vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan. 

Vuorotteluvapaan voi aloittaa vielä 31.7.2024 mennessä ja tämän jälkeen, 1.8.2024 lukien vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan. Viimeistään heinäkuun loppuun mennessä alkanut vuorotteluvapaa voi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän. Jotta vuorotteluvapaa katsotaan aloitetuksi viimeistään 31.7.2024, vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään 31.7.2024. Myös vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivän tulee olla viimeistään 31.7.2024.

 

Vuorottelukorvauksen saamisen ehdot

Voit saada kassalta vuorottelukorvausta, jos ennen vapaan alkamista

  • työhistoriaa on kertynyt vähintään 20 vuotta  
  • olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa eli 6 kuukautta ja 
  • olet ollut kokoaikaisessa työssä samalla työnantajalla yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Näiden 13 kuukauden aikana saa olla enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa tai osa-aikatyötä. 

Palkattomiin 30 kalenteripäivään lasketaan myös osittaisen hoitovapaa-ajan palkattomat päivät esim. tilanteissa, joissa työ on järjestetty niin, että töitä tehdään neljänä päivänä viikossa ja hoitovapaalla ollaan yksi päivä viikossa. 

Vuorotteluvapaassa kokoaikaiseksi katsotaan työ, jossa työaika on yli 75 prosenttia alan täydestä työajasta.  

Jos olet epävarma tilanteestasi, pyydä kassaa tarkistamaan työhistoriasi pituus ja muiden ehtojen täyttyminen ennen vuorottelusopimuksen tekemistä.