Muutosturva on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille suunnattu TE-toimiston tai kuntakokeilun palvelu, jolla pyritään tukemaan uudelleen työllistymistä. Vuoden 2023 alusta otettiin voimaan 55 täyttäneille tarkoitettu laajennettu muutosturva.

55 vuotta täyttäneiden laajennettuun muutosturvaan kuuluu

  • muutosturvaraha
  • muutosturvakoulutus
  • työllistymisvapaa, joka on 5, 15 tai 25 päivän mittainen

Laajennetun muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että täytät kaikki alla olevat edellytykset:

  • täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä
  • irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen - määräaikaisen työsuhteen päättyminen ei täytä ehtoa
  • ollut saman työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta irtisanomiseen mennessä JA
  • ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työsuhteen päättymistä.