Työttömyyskassan maksamat etuudet (työttömyyspäiväraha, liikkuvuusavustus ja vuorottelukorvaus) eivät ole palkkatuloa, joten niitä verotetaan eri lailla kuin palkkatuloa.

Ennakonpidätystä ei korjata takautuvasti, joten huolehdi hyvissä ajoin ennen etuuden maksua siitä, että kassalla on ajantasainen verokorttisi - mieluiten etuutta varten kirjoitettu muutosverokortti.

Ennakonpidätys määräytyy aina etuuden maksupäivän mukaan riippumatta siitä, miltä ajalta etuutta maksetaan.
Esimerkki: Etuutta maksetaan yhtä aikaa tammikuulta ja helmikuulta siten, että etuuden maksupäivä on 10.3. Koko maksettavan etuuden ennakonpidätys määräytyy 10.3. voimassa olevan verokortin tietojen mukaan.

Kassa saa 1.2. voimaantulevan verokortin tiedot verottajalta tavallisesti automaattisesti. Tämä verokortti on aina palkkaa varten kirjoitettu, joten sen tietoja joudutaan muuntamaan etuuksien ennakonpidätystä varten. Lue lisää palkkaverokortista alta.

Webkassa -palvelun Tulo- ja verotiedot -sivulta näet, millaisen verokortin tiedot kassalla on.