Vuorotteluvapaajärjestelmä aiotaan lopettaa 1.8.2024; lue lisää asiasta täältä.

Sinun tulee tehdä  vuorotteluvapaasta ja sen ajankohdasta kirjallinen vuorottelusopimus työnantajasi kanssa. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja voi siis kieltäytyä myöntämästä vapaata.

Vuorotteluvapaan pituudeksi voidaan sopia 100–180 kalenteripäivää.
Vapaa tulee pitää yhdessä jaksossa.

Vapaan ennenaikainen päättyminen

Jos vapaa keskeytyy ennen aikaisesti ja siten, että vapaata on kulunut alle 100 päivää, voidaan koko maksettu vuorottelukorvaus periä takaisin. 

Sijainen

Työnantajan tulee palkata vapaasi ajaksi tilallesi työtön työnhakija, mutta sijaisen työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja kuin sinun. Vuorotteluvapaan sijaiseksi pitää palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö.

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata myös työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaana oleva työtön työnhakija ehtojen täyttyessä.

Sijaisen työsopimus on toimitettava TE-toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vapaan alkamisen jälkeen.