Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa on palkansaajan työttömyyskassa. Kassan jäseneksi liittyminen ja etuuksien saaminen edellyttävät palkkatyöntekijänä työskentelyä.

Sivutoiminen yritystoiminta palkkatyön ohella ei estä kassan jäsenyyttä tai etuuksien saamista. Työttömyysturvan tai vuorottelukorvauksen määrä lasketaan vain palkkatuloista. Sivutoimiset yritystulot sen sijaan voivat vähentää etuuden määrää, jos yritystoiminta jatkuu myös työttömyyden tai vuorotteluvapaan aikana. Tulojen vaikutuksesta etuuden määrään lisätietoja sivulla työssä työttömyyden tai lomautuksen aikana.

Työskennellessäsi TyEL-vakuutettuna työntekijänä perheesi tai puolisosi yrityksessä, josta et itse omista osuutta, sinua ei katsota yrittäjäksi, joten voit olla jäsenenä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa. 

Päätoimisena yrittäjänä sinun kannattaa vakuuttaa itsesi Yrittäjäkassassa. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan ei voi liittyä päätoimisena yrittäjänä.

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvä henkilö säilyttää oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan enintään 18 kuukautta yrittäjyyden alkamisesta lukien. Jos olet liittynyt kassan jäseneksi palkansaajana ollessasi ja ryhdyt päätoimiseksi yrittäjäksi, oikeutesi palkansaajan työttömyysturvaan päättyy määräajan täyttyessä. Suosittelemme siirtymistä yrittäjien työttömyyskassaan heti päätoimisen yritystoiminnan käynnistyttyä, koska yrittäjän työttömyysturvaa kertyy vain yrittäjäkassan jäsenelle.

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka

  • päätoimeaan varten on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL- vakuutuksen, sekä
  • TYEL-vakuutuksen piiriin kuuluvaa yrityksen osaomistajaa tai yrittäjän perheenjäsentä, joka
    • työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja omistaa yhtiöstä yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsenten kanssa vähintään 30 %,
    • työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä) ja omistaa yhtiöstä yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa vähintään 50 %.

Yrittäjämääritelmän mukaiseen omistusosuuteen voidaan laskea mukaan myös välillinen omistus toisen yrityksen kautta. Välillinen omistus toisen yrityksen kautta huomioidaan, jos henkilö omistaa yksin tai yhdessä perheensä kanssa väliyhtiöstä vähintään 50 %.

Lisätietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat yrittäjäkassasta.

Perheenjäsen

Työttömyysturvalaissa perheenjäseneksi katsotaan henkilön avio-/avopuoliso sekä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat lapset ja vanhemmat.