Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa on palkansaajan työttömyyskassa. Kassan jäseneksi liittyminen ja etuuksien saaminen edellyttävät palkkatyöntekijänä työskentelyä.

Jos haet Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyyttä toimiessasi päätoimisena yrittäjänä, emme voi hyväksyä sinua kassamme jäseneksi. Jos olet liittynyt kassan jäseneksi palkansaajana ollessasi, voit yrittäjäksi ryhtyessäsi pysyä edelleen kassamme jäsenenä.

Palkkatyön ohessa tehty sivutoiminen yritystoiminta ei estä kassan jäsenyyttä ja etuuksien saamista. Palkansaajan työttömyysturvan perusteena oleva tulo lasketaan vain palkkatulojen perusteella. Silti sivutoimiset yritystulot huomioidaan päivärahaa pienentävinä, soviteltavina tuloina, jos yritystoiminta jatkuu myös työttömyysajalla. Lue lisää sovitellusta päivärahasta.

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvä henkilö säilyttää oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan enintään 18 kuukautta yrittäjyyden alkamisesta lukien. Jos ryhdyt päätoimiseksi yrittäjäksi, suosittelemme, että siirryt yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan heti yritystoiminnan käynnistyttyä. Suomessa on vain yksi yrittäjille tarkoitettu työttömyyskassa; Yrittäjäkassa.

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka päätoimeaan varten on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain YEL tai maatalousyrittäjän eläkelain MYEL mukaisen eläkevakuutuksen.

Yrittäjänä (yrityksen osaomistajana) pidetään myös muun eläkevakuutuksen (esim. TYEL) piiriin kuuluva henkilö, joka

  • työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä) yrityksessä, josta hän omistaa yksin tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 %,
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa yksin vähintään 15 % TAI
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän yhdessä perheensä kanssa omistaa vähintään 30 %.

Yrittäjämääritelmän mukaiseen omistusosuuteen voidaan laskea mukaan myös välillinen omistus toisen yrityksen kautta. Välillinen omistus toisen yrityksen kautta lasketaan mukaan, jos henkilö omistaa yksin tai yhdessä perheensä kanssa väliyhtiöstä vähintään 50 %.

Määritelmät

Perheenjäseneksi katsotaan henkilön avio-/avopuoliso sekä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat lapset ja vanhemmat.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on

  • osakeyhtiön toimitusjohtaja,
  • osakeyhtiön hallituksen jäsen TAI
  • vastaavassa asemassa osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä / yhteisössä.