Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan tehytk.fi-sivustoa koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

Haluamme, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon sivuston kehityksessä.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tehytk.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Selosteen tiedot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arvioon.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatiman AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. Työtä sivuston kehittämiseksi jatketaan edelleen.

Saavutettavuuden hallinta

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan tavoitteena ovat teknisesti saavutettava, sisällöllisesti ymmärrettävä ja käyttöliittymältään selkeä ja helppokäyttöinen verkkopalvelu kaikenlaisille käyttäjille

Varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus on osa toiminta-ajatustamme.
 • Saavutettavuus huomioidaan viestinnän käytännöissämme.
 • Verkkopalvelun saavutettavuuden kehittämisestä vastaa nimetty tiimi.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelumme saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, anna meille palautetta sähköpostitse [email protected]. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Ei-saavutettava sisältö

Tehytk.fi vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Verkkosivustolla on parannettavaa seuraavissa asioissa:

 • kolmannen osapuolen palvelun (Hotjar) ponnahdusikkunan tekstivastineet
 • kuvien tekstikuvaukset (alt-tekstit)
 • henkilötietojen automaattinen syöttäminen lomakkeisiin
 • tekstin ja valikon erottuminen taustakuvasta
 • ruotsinkielisten sisältöjen tai tiettyjen kuvaelementtien arvot saavutettaville teknologioille
 • päävalikon painikkeita ruudun ulkopuolella pienimmillä näyttökoilla
 • elementtien ja tekstien skaalautuminen
 • id-arvojen toistuminen
 • hakusivun filtterien käyttö avustavilla teknologioilla

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu joulukuussa 2021. Seloste on laadittu 2.12.2021.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto