Ansiopäivärahan saaminen edellyttää sitä, että olet työttömyyskassan jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehdon. Liiton jäsenyydellä ei ole vaikutusta työttömyysturvaan.

Työssäoloehto täyttyy, kun työttömyyttä tai lomautusta edeltävän 28 kuukauden aikana olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa (eli 6 kuukautta vastaavan ajan). Työssäoloviikkoihin lasketaan mukaan kaikki kalenteriviikot, joilla olet tehnyt töitä yhteensä vähintään 18 tuntia/viikko

HUOM! Työssäoloehto pitenee ja muuttuu europerusteiseksi 2.9.2024 lukien. Myös jäsenyysehto pitenee syyskuun alussa 12 kuukauteen. Lue lisää tulevista muutoksista etusivulla olevasta uutisesta.

Työviikkoja voidaan laskea työssäoloehtoon 28 kuukautta pidemmältä ajalta, jos olet ollut pois työmarkkinoilta työvoimapoliittisesti hyväksyttävästä syystä. Normaalia 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella esim. alla mainittujen syiden vuoksi 

  • päätoiminen opiskelu
  • vanhempainvapaa
  • alle 3 vuotiaan lapsen hoito
  • armeija tai siviilipalvelus
  • sairausloma tai kuntoutustuki

Jos työssäoloehto ei täyty kassan jäsenyysaikana, Kela maksaa sinulle (kassan jäsenyydestäsi huolimatta) työttömyyskorvausta siihen saakka, kunnes täytät työssäoloehdon. Ehdon täyttyessä päivärahasi maksaja vaihtuu ja sinun tulee siirtyä kassan päivärahahakijaksi.