Jos olet tyytymätön työttömyyskassan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Jokaisen kassan antaman päätöksen mukana tulee muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan miten päätökseen voi hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Valitus toimitetaan kuitenkin työttömyyskassalle.

TE-toimiston antamaan lausuntoon ei voi suoraan hakea muutosta. Jos olet tyytymätön saamaasi lausuntoon, sinun tulee hakea työttömyyskassalta etuutta ja tehdä valitus vasta kassan antamasta, TE-toimiston lausuntoon perustuvasta päätöksestä.

Valituksen on oltava perillä kassassa kolmantenakymmenentenä (30.) päivää siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Jos päätös on postitettu sinulle kirjeenä, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu sinulle. Jos päätös on toimitettu sinulle sähköisesti, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä päivänä, kun olet avannut päätöksen.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös (päätöksen numero), johon haet muutosta;
  • milloin olet saanut päätöksen tiedoksi;
  • miltä osin vaadit saamaasi päätökseen muutosta;
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen;
  • perustelut sille, miksi haet muutosta päätökseen;
  • valitustasi ja sen käsittelyn etenemistä koskevia yhteydenottoja varten nimesi, kotikuntasi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Voit toimittaa valituksen kassalle postitse tai sähköisesti WebKassan kautta viestinä tai liitteenä. Jos lähetät valituksesi postitse, se on lähetettävä niin ajoissa, että valitus tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on perillä ennen valituksen määräajan umpeutumista. 

Kun työttömyyskassa vastaanottaa valituksesi, tutkimme ensin, voidaanko valituksenalainen päätös oikaista vaatimallasi tavalla. Jos päätös voidaan oikaista, asiasi käsitellään uudelleen ja saat uuden valituskelpoisen päätöksen.

Jos päätöstä ei voida oikaista vaatimallasi tavalla, kassa toimittaa valituskirjelmäsi ja siitä antamansa lausunnon sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi. Kaikki muutoksenhakulautakunnalle toimitettavat asiakirjat toimitetaan tällöin myös sinulle, ja voit halutessasi antaa niistä lausunnon vielä suoraan muutoksenhakulaukunnalle. 

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisusta voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Myös vakuutusoikeudelle osoitettu valitus toimitetaan työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusten keskimääräinen käsittelyaika löytyy valitusasteiden verkkosivuilta:
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (samu)
Vakuutusoikeus