Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, jos

 • eroat työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työn päättymisen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on alkanut
 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi
 • saat irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta
 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa
 • saat taloudellista etuutta, joka perustuu sinun ja työnantajasi väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen
 • saat työkyvyttömyysetuutta tai kuntoutusrahaa
 • saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
 • saat erityishoitorahaa
 • saat tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta
 • saat työuraeläkettä
 • saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä
 • saat maatalousyrittäjille maksettavaa luopumistukea

Jos liikkuvuusavustuksen perusteena oleva työsuhteesi päättyy ennen kuin se on kestänyt kahta kuukautta, peritään sinulle maksettu liikkuvuusavustus kokonaan takaisin.