Jos työllistyt osittain työttömyyden tai lomautuksen aikana, vaikuttaa työstä saamasi palkka työttömyyspäivärahasi määrään.

Voit saada kassalta soviteltua työttömyyspäivärahaa, kun sinulla on palkkatuloja

  • osa-aikatyöstä (työsopimuksen mukainen työaika enintään 80 prosenttia täydestä työajasta)
  • enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
  • työstä, jossa päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta (lue lisää lomautusajan päivärahasta) tai
  • tuloja sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä.

Palkkatulot vaikuttavat sen sovittelujakson päivärahaan, jonka aikana palkat maksetaan. Kun palkkoja maksetaan takautuvasti, työtulot voivat siten vaikuttaa eri jakson päivärahaan kuin minkä aikana työ on tehty.

Soviteltua työttömyyspäivärahaa ei makseta sellaiselta sovittelujaksolta, jonka aikana palkkaa on maksettu työajalta, joka ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. 

Oikeutta soviteltuun päivärahaan ei ole lainkaan,

  • jos työaikaasi vähennetään omasta aloitteestasi tai
  • teet työnantajan kanssa sopimuksen työajan lyhentämisestä.