Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, työttömyyskassan on perittävä se takaisin.

Kassa kuulee sinua, kun liikamaksu on huomattu

Jos sinulle on maksettu etuutta aiheettomasti tai enemmän kuin mihin sinulla lain mukaan olisi ollut oikeus, työttömyyskassan laskee liikaa maksetun etuuden määrän ja lähettää sinulle ensin kuulemiskirjeen etuuden takaisinperinnästä.

Kuulemiskirjeessä kerrotaan

  • miltä ajalta etuutta on maksettu liikaa
  • paljonko etuutta on maksettu liikaa (brutto, netto)
  • mistä syystä sinulla ei ole oikeutta maksetun suuruiseen etuuteen

Jos etuuden virheellisen maksun yhteydessä on annettu etuuden myöntöpäätös, pyydetään sinulta kuulemiskirjeen yhteydessä myös lupaa virheellisen päätöksen oikaisuun.  Jos et anna suostumustasi päätöksen oikaisuun, kassa hakee päätöksen poistoa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja takaisinperintäasian käsittelyä jatketaan vasta kun muutoksenhakulautakunta on poistanut virheellisen päätöksen.

Kassan lähettämästä kuulemiskirjeestä ei voi vielä valittaa eikä siihen voi vielä hakea muutosta, koska kassa tekee lopullisen päätöksen takaisinperinnästä (tai siitä luopumisesta) vasta saatuaan vastauksesi kuulemiseen.

Vastaa kuulemiskirjeeseen

Sinun tulee antaa kassalle kuulemiskirjeeseen vastaus, jossa voit ottaa kantaa

  • ovatko liikamaksun syy ja määrä mielestäsi oikeat
  • tulisiko liikamaksun takaisinperinnästä mielestäsi luopua osittain tai kokonaan taloudellisen tilanteesi perusteella
  • millaisissa maksuerissä olisit valmis maksamaan rahoja takaisin

Liikamaksun takaisinperinnästä luopuminen kohtuullisuusperusteella edellyttää, että sinulla ei ole varaa maksaa liikamaksua takaisin edes pitkällä aikavälillä. Takaisinperinnästä ei voida luopua hetkellisen maksukyvyttömyyden perusteella. Takaisinperinnästä ei voida taloudellisesta tilanteesta riippumatta luopua kohtuullisuusperusteella silloin, kun liikamaksun katsotaan johtuneen etuuden saajan vilpillisestä menettelystä.

Jos liikamaksun takaisinperinnästä tulisi mielestäsi luopua taloudellisen tilanteesi perusteella, liitä vastaukseesi selvitys taloudellisesta tilanteestasi tämän sivun lopussa olevalla lomakkeella. Ilman tätä selvitystä kohtuullisuusharkintaa ei voida tehdä. Jos saat toimeentulotukea, lähetä työttömyyskassalle lisäksi viimeisin toimeentulotukipäätöksesi. 

Päätös takaisinperinnästä

Kun olet vastannut kuulemiskirjeeseen, antaa työttömyyskassa korjatun etuuspäätöksen ja valituskelpoisen päätöksen liikamaksun takaisinperinnästä (tai takaisinperinnästä luopumisesta). Päätöksen yhteydessä lähetetään tarvittaessa myös maksutiedot liikamaksun takaisinmaksua varten.

Jos olet tyytymätön saamaasi takaisinperintäpäätökseen, voit hakea siihen muutosta päätöksen liitteenä tulevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Tällöin liikaa maksetun etuuden takaisinperintä aloitetaan vasta sen jälkeen, kun valituksesi on käsitelty. Lue lisää muutoksenhausta. 

Selvitys taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista

Jos liikamaksun takaisinperinnästä tulisi mielestäsi luopua taloudellisen tilanteesi perusteella, liitä kuulemiskirjeeseen antamaasi vastaukseen selvitys taloudellisesta tilanteestasi alla olevalla lomakkeella.

Lomakkeen liitteenä tulee lähettää kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksestä ja veroehdotuksen mukana tulleesta erittelyosasta. Verotuspäätöksen saat OmaVero-palvelusta www.omavero.fi