Työttömyyskassasta eroamisesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti. Liitosta eroaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että myös kassan jäsenyytesi päättyy.

Kassasta eroaminen

Jos olet sekä liiton että työttömyyskassan jäsen ja haluat erota kummastakin, lähetä omaan liittoosi ilmoitus, jossa mainitset eroavasi liitosta ja kassasta.  Jos lähetät liitollesi ilmoituksen, jossa mainitset vain eroavasi liitosta, kassan jäsenyys pidetään voimassa kunnes olemme varmistaneet sinulta, oliko tarkoituksesi erota myös kassasta. 

Liittojen yhteystiedot löydät täältä. 

Jos olet jäsenenä vain työttömyyskassassa, voit erota kassan jäsenyydestä lähettämällä kassalle vapaamuotoisen kirjallisen ilmoituksen esim. WebKassan Viestit -toiminnon kautta tai sähköpostilla. 

Eroilmoituksesta pitää käydä ilmi 

  • henkilötietosi 
  • päivä, johon haluat työttömyyskassan jäsenyyden päättyvän (eropäivä) 

Kassan jäsenyydestä voi erota myös takautuvasti. Jos eroat kassasta takautuvasti, ei takautuvalta ajalta jo maksamiasi jäsenmaksuja palauteta sinulle takaisin. 

Kassan jäsenyydestä erottaminen

Sinut voidaan erottaa työttömyyskassan jäsenyydestä, jos 

  • et ole maksanut kassan jäsenmaksuja 
  • olet jäsenyyttä hakiessasi antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja 
  • olet vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saatiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan 
  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta 
  • olet täyttänyt 68 vuotta 

Jos sinut erotetaan kassasta jäsenmaksujen laiminlyönnin tai vilpillisen toiminnan vuoksi, ei jo kertynyt työttömyysturva koskaan siirry mukanasi uuteen työttömyyskassaan. Lue lisää kassan vaihdosta.