Suojaosan korotus päättyy 30.11.2021

Pandemian taloudellisten vaikutusten vuoksi sovitellun päivärahan suojaosaa on korotettu määräaikaisella lakimuutoksella 1.6.2020 alkaen. Korotuksen voimassaolo päättyy 30.11.2021.

Palkkatulojen suojaosaa eli rajaa, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on korotettu määräaikaisilla lakimuutoksilla jo 1.6.2020 alkaen. Viimeisimmän lakimuutoksen voimassaoloaika päättyy 30.11.2021 ja hallitus on esittänyt, että kyseisen lakimuutoksen voimassaoloaikaa ei enää jatkettaisi.

Suojaosa on korotettu vielä niillä hakujaksoilla, jotka alkavat viimeistään 30.11.2021. Korotettu suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto. Normaalia korkeampi suojaosa on pienentänyt työtulojen vaikutusta maksettavan sovitellun päivärahan määrään.

Lakimuutoksen voimassaolon päättymisen vuoksi suojaosa on 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla jälleen normaalin lainsäädännön mukainen eli 300 euroa kuukauden hakujaksolla ja 279 euroa neljän viikon hakujaksolla. Suojaosan laskiessa ennalleen työtulojen vaikutus maksettavan sovitellun päivärahan määrään lisääntyy eli soviteltua päivärahaa jää maksettavaksi vähemmän kuin mitä korotetun suojaosan voimassaoloaikana maksettiin.