Määräaikainen lakimuutos omavastuuaikaan vahvistettu

Työttömyysturvalakiin esitetty omavastuuaikaa koskeva määräaikainen lakimuutos on nyt vahvistettu.

Työttömyysturvalain pysyvien säädösten mukaan työttömyyden alussa asetetaan viiden työttömyyspäivän mittainen omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa.

Määräaikaisen lakimuutoksen mukaan työttömyysturvan omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuutta, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1. - 28.2.2022. Muutos ei siis koske omavastuuaikaa, joka on alkanut jo joulukuussa 2021 tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuisi tammi- tai helmikuulle 2022.

Koska lakimuutos tuli voimaan takautuvasti, on työttömyyskassamme ehtinyt jo antaa pysyvän lain mukaisia päätöksiä omavastuuajoista tammikuussa työttömäksi tai lomautetuiksi jääneille. Tulemme helmikuun aikana maksamaan 1.1.2022 tai sen jälkeen alkaneilta omavastuuajoilta puuttuvat maksut ilman erillistä pyyntöä.