Hallitusohjelmaan kirjatut työttömyysturvaa koskevat muutokset

Hallitusohjelmaan on kirjattu useita työttömyysturvaa koskevia muutoksia.

Muutoksista löydät yhteenvetoa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön koosteesta johon pääset tästä linkistä https://www.tyj.fi/lakimuutokset/

Lisätietoa kirjausten yksitylskohdista ja voimaantuloaikatauluista annetaan, kun ne ovat selvillä.