Hallitus esittää väliaikaista muutosta omavastuuaikaan

Hallitus on esittänyt, että työttömyysturvan omavastuuajalta maksettaisiin väliaikaisesti työttömyysetuutta. Poikkeus koskisi omavastuuaikoja, joiden ensimmäinen päivä olisi ajalla 1.1. - 28.2.2022.

Voimassa olevan lain mukaan työttömyyden alussa asetetaan viiden työttömyyspäivän mittainen omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. Esitetyn lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaisin ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. 

Omavastuuaikaa koskevaa muutosta sovellettaisiin silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1. - 28.2.2022. Muutos ei siis koskisi omavastuuaikaa, joka on alkanut jo joulukuussa tai aiemmin, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuisi tammi- tai helmikuulle. 

Hallituksen esittämä määräaikainen muutos omavastuuaikaan olisi tarkoitus saattaa voimaan tammikuun alusta. Muutosten käsittely eduskunnassa on kuitenkin vasta alkamassa. Uuden, määräaikaisen lain mukaisia päätöksiä voidaan antaa työttömyyskassoissa vasta kun eduskuntakäsittely on päättynyt ja laki on vahvistettu.

Jos henkilön työttömyys alkaa 1.1.2022, on mahdollista, että hän saa ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta ennen, kuin omavastuuaikaa koskeva lakimuutos on vahvistettu. Ensimmäisen päätöksen yhteydessä ei näin ollen voida maksaa etuutta omavastuuajalta. Näissä tilanteissa työttömyysetuus maksetaan normaalisti voimassaolevan lain mukaan. Puuttuva maksu omavastuuajalta maksetaan, kun lakimuutos on vahvistettu. Työttömyyskassat huolehtivat takautuvasta maksusta automaattisesti ilman erillistä pyyntöä