Vuorotteluvapaa lakkautetaan 1.8.2024

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. Vuorotteluvapaa, joka on mahdollistanut työntekijöille korkeintaan puolen vuoden mittaisen vapaan työstään, lakkaa 1.8.2024 alkaen.

Vuorotteluvapaan voi vielä aloittaa 31.7.2024, ja tällöin vuorotteluvapaa voi jatkua normaalisti koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän. Viimeiset vuorotteluvapaat päättyvät näin ollen ensi vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jotta vuorotteluvapaa katsotaan aloitetuksi viimeistään 31.7.2024, vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään 31.7.2024. Myös vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivän tulee olla viimeistään 31.7.2024.

Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken kirjallisella vuorottelusopimuksella. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorottelijalle työttömän työnhakijan edellytykset täyttävän sijaisen. TE-toimisto tutkii edellytysten täyttymisen sekä vuorottelijan, että sijaisen osalta. Tätä varten TE-toimisto tarvitsee vuorottelusopimuksen, kopion sijaisen työsopimuksesta sekä mahdollisesti erillisen selvityksen vuorotteluvapaalle lähtevän palkattomista poissaoloista ja mahdollisesta yritystoiminnasta.

Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. TE-toimisto toimittaa lausunnon vuorottelijan oikeudesta vuorottelukorvaukseen työttömyyskassalle. Lopullisen päätöksen vuorottelukorvauksesta antaa työttömyyskassa. Päätöksestä on valitusoikeus.