Hallitus esittää työttömyysturvan korotusosien poistamista

Hallitus on esittänyt työttömyysturvan korotusosien poistamista 1.1.2025 alkaen. Tällä hetkellä työttömyyspäiväraha maksetaan korotettuna, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Liikkuvuusavustusta maksetaan korotettuna, kun henkilö vastaanottaa työn tai koulutuksen yli 200 kilometrin päässä tosiasiallisesta asuinpaikastaan.

Korotusosien poistamisesta on julkaistu hallituksen esitysluonnos. Luonnoksen mukaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava korotusosa voitaisiin maksaa palvelun loppuun asti, jos palvelu on alkanut viimeistään 30.6.2024. Korotusosaa maksetaan kuitenkin aina enintään 200 päivältä. Mikäli palvelu järjestetään jaksotettuna erillisiin kokonaisuuksiin siten, että jaksot eivät liity yhtäjaksoisesti toisiinsa, korotusosaa tai korotettua ansio-osaa ei maksettaisi 1.1.2025 tai myöhemmin alkavan palvelujakson ajalta. 1.7.2024 tai sen jälkeen alkaneen palvelun osalta korotusosan maksaminen päättyisi 31.12.2024.  

Liikkuvuusavustuksen korotusosan osalta ei ole esitetty siirtymäsäännöstä. Tämä tarkoittaa, että liikkuvuusavustuksen korotusosaa ei voitaisi maksaa missään tilanteissa enää 31.12.2024 jälkeiseltä ajalta. 

On tärkeää huomata, että hallituksen esitysluonnoksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja saattavat muuttua ennen lain vahvistamista. Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Seuraamme hallituksen esityksen etenemistä ja tiedotamme jäseniämme mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista työttömyysturvaan.