WebKassa förnyas 20.11.2017

WebKassa förnyas på måndag morgon 20.11.2017. Efter förändringen blir WebKassan ännu mera användarvänlig och fungerar ännu bättre också på mobilapparater. Även ansökningsblanketter förbättras.

Adressen till WebKassan förändras

Med förnyelsen förändras adressen till WebKassan genast på morgonen. Länkar på våra webbsidor kommer att leda till WebKassans nya adress. Länkarna till den gamla adressen kommer att leda till en sida där du hittar länken till den förnyade WebKassan.

Om du sparat WebKassans adress i webbläsarens minne, ska du ersätta den gamla adressen med den nya som vi meddelar 20.11.2017.

Spara inte lösenordet i webbläsarens minne

Efter förnyelsen kan du logga in på WebKassan med samma medlemsnummer och lösenord som tidigare.

Av datasäkerhetsskäl ska lösenordet efter förnyelsen inte längre sparas i webbläsarens minne. Efter förnyelsen är det inte längre möjligt att spara lösenordet i webbläsarens minne. Det är möjligt att det fortfarande fungerar med ändre webbläsarna men trots att det skulle vara möjligt att spara lösenordet, läser den nya WebKassan efter 20.11.2017 inte längre lösenord som sparats i webbläsaren.

Om du redan sparat ditt lösenord i webbläsarens minne, överförs uppgifterna inte till den nya WebKassan utan du ska ange både medlemsnummer och lösenord manuellt. Om du inte längre kommer ihåg ditt lösenord, rekommenderar vi att du byter det före måndagen 20.11.2017 och skriver upp det nya lösenordet.

Betalningsmeddelanden i pappersformat ersätts med elektroniska meddelanden fr.o.m. 16.11.2017

För tillfället skickas betalningsmeddelanden i första hand på papper. Bifogat med betalningsmeddelandet i pappersformat skickas även en blankett för fortsatt ansökan – också till medlemmar som redan ansöker om dagpenning elektroniskt.

Torsdagen 16.11.2017 kommer detta att ändras - i fortsättningen skickas betalningsmeddelandet i första hand per sms. Närmare uppgifter om den kommande betalningen kan du kolla upp på WebKassan.

Du kan redan nu beställa elektroniska betalningsmeddelanden på WebKassan. Logga in och välj mellanbladet ”Egna uppgifter” och kryssa för ”Betalningsmeddelande via sms” under avsnitt ”Kommunikation”. 16.11.2017 blir elektroniska betalningsmeddelanden en standardinställning för alla våra medlemmar. Om du efter förändringen fortfarande vill ha ansökningsblanketten och betalningsmeddelandet på papper, kan du när som helst efter 16.11.2017 ta bort krysset från dina uppgifter eller meddela till kassan att du fortfarande vill sköta dina ärenden med papperspost.