Skattekort för 2018

Arbetslöshetskassan får direkt från skatteförvaltningen uppgifter om de löneskattekort som träder i kraft den 1.2.2018. Skattekort som du får automatiskt från skattebyrån behöver du således inte skicka till kassan.  

Förskottsinnehållning på förmåner som utbetalas i januari 2018 görs enligt skattekort för 2017. Då nollställs inkomstgränsen i skattekortet och beräkningen av inkomster inleds från början.

Ändringsskattekort

Kassan får inte uppgifter om ändringskattekort direkt från skatteförvaltningen. Om du inte är nöjd med skattekort som du fått från skattebyrån och beställer ett ändringsskattekort för förmåner, skicka ändringsskattekortet till kassan.

Mera uppgifter om dagpenningens beskattning kan du läsa på våra webbsidor www.tehytk.fi/tyottomyys/paivarahan-verotus (på finska).