Självständighetsdagen skjuter upp utbetalningen

Arbetslöshetsdagpenning utbetalas vanligt varje vardag och alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd varje torsdag.

Eftersom självständighetsdagen 6.12.2018 i år faller på torsdag, utbetalas förmåner inte torsdagen 6.12.2018. Alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd utbetalas fredagen 7.12.2018. Också arbetslöshetsdagpenningens utbetalning flyttas fram från torsdag till fredag.

Vi meddelar senare hur jul och årsskiftet påverkar utbetalningen av förmåner.