Möteskallelse

Hälsovårdens arbetslöshetskassans ordinarie möte hålls torsdagen den 13.6.2019 kl. 8.30 på Stationkarlsgatan 4, Helsingfors, P1-våningen Toini Nousiainen -salen.

Utöver stadgeenliga ärenden behandlar mötet ändringen av stadgarna.

Föredragningslistan med bilagorna finns nu till påseende på WebKassa-servicen, på startsidan under Viktiga länkar Vuosikokous 2019.