Kundtjänst och betalningsdagar vid årsskiftet

Julen och årsskiftets helgdagar medför förändringar i kassans telefonservice och betalningsdagar.

Vanligen har kassans telefonservice öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9–15.
Vanligen har byråns kundtjänst öppet från måndag till fredag kl. 9–15.

Avvikelser i servicetider:
- 21. – 26.12.2018 telefonservice och byrån stängt
- 27.12.2018 – 4.1.2019 telefonservice stängt

Betalningsdagar för arbetslöshetsdagpenning

Vanligen utbetalas dagpenningar varje vardag. Pengarna utbetalas på sökandens konto två bankdagar efter att ansökan behandlats. Betalningsrytmen fungerar som vanligt fram till 21.12.18 (fre).

Avvikelser i utbetalningsdagar vid årsskiftet:

Om ansökan behandlats

- 20.12.18 (tors) utbetalas dagpenning torsdagen den 27.12.18
- 21.12.18 (fre) utbetalas dagpenning fredagen den 28.12.18
- 27.12.18 (tors) utbetalas dagpenning måndagen den 31.12.18
- 28.12.18 (fre) utbetalas dagpenning onsdagen den 2.1.19
- 31.12.18 (mån) utbetalas dagpenning torsdagen den 3.1.19

- 2.1.19 (ons) utbetalas dagpenning fredagen den 4.1.19
- 3.1.19 (tors) utbetalas dagpenning måndagen den 7.1.19
- 4.1.19 (fre) utbetalas dagpenning tisdagen den 8.1.19
 

Vänligen beakta att ansökans inkomstdag är i flesta fall inte samma som dess behandlingsdag.

Helt arbetslösas fortsatta ansökningar strävar vi efter att behandla så fort som möjligt. Vid månadsskiftet brukar ansökningarna dock anhopas, så vi kan inte garantera att alla helt arbetslösas ansökningar kan behandlas på inkomstdagen.

Övriga ansökningar strävar vi efter att behandla inom två veckor.

Alterneringsersättningars utbetalning

Ersättningar utbetalas som vanligt på torsdagar.

I år medför söckenhelger att ersättningar som vanligt skulle utbetalas på torsdag 27.12.2018, utbetalas på måndag 31.12.2018.