Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Registret kommer att innehålla omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Från och med 1.1.2019 meddelar arbetsgivarna inkomstuppgifter till inkomstregistret i realtid och per betalning.

 

Arbetslöshetskassor kommer att få uppgifter från inkomstregistret först från och med 2020, så under 2019 ska lönintygen och lönespecifikationerna bifogas till ansökan som tidigare.  

 

Mera information om inkomstregistret hittar du här https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/