Inkomstregister tas i bruk i kassor 1.1.2020

Från och med 1.1.2020 kommer arbetslöshetskassor att erhålla löneuppgifter ur inkomstregistret.  Detta kommer att minska behovet av bilagor och gör det lättare att ansöka om arbetslöshetsersättning.  Kassor kommet att få pensions- och förmånsuppgifter ur inkomstregistret först fr.o.m. 1.1.2021.

Trots införandet av inkomstregistret måste sökande också i fortsättning informera kassan om sina arbetsförhållanden på samma sätt som tidigare.

Vad är inkomstregister?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalats till medborgarna. Arbetsgivarna och övriga prestationsbetalare är skyldiga att anmäla uppgifterna om utbetalda löner och förmåner till inkomstregistret.

Utöver arbetslöshetskassor utnyttjar FPA, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen inkomstregistrets uppgifter. Myndigheter och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till enligt lagen och som de behöver i sin verksamhet.

Om du ännu inte är bekant med inkomstregistret, rekommenderar vi, att du kollar dina egna uppgifter på www.inkomstregistret.fi

Uppgifter som kan fås ur inkomstregistret

Arbetsgivarna anmäler uppgifterna om utbetalda löner och andra information till inkomstregistret. Arbetsgivaren kan anmäla uppgifter till register redan före lönedagen. Uppgifter måste anmälas till register senast inom 5 dagar efter lönedagen. Kassan använder inkomstregisteruppgifterna i behandlingen av ansökningar, i den mån som uppgifter finns i registret.

Arbetsgivaren måste anmäla alla löner, ersättningar och förmåner som betalas samt resekostnaderna. Hur noggrant uppgifter anmälas beror på arbetsgivaren.

Alla uppgifter fås inte heller i fortsättningen ur inkomstregistret

Inkomstregistret underlättar ansökan om förmån för flera personer, men t.ex. löneuppgifter eller uppgifter om anställningsförhållande kan eventuellt bes av dig även i fortsättningen. Detta beror antingen på att din arbetsgivare inte anmält uppgifterna till inkomstregistret eller att uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för att din ansökan kan behandlas. Uppgifter om löner som utbetalats efter 1.1.2019 har sparats i inkomstregistret.

Arbetsgivaren kan anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret som ett totalbelopp eller specificera lönedelarna noggrannare. Därutöver kan arbetsgivaren anmäla frivilliga uppgifter till inkomstregistret t.ex. intjäningsperioden för lönen.

Kassan hoppas, att arbetsgivarna skulle anmäla också frivilliga uppgifter som anställnings och frånvaro uppgifter. Om dessa frivilliga uppgifter fins i inkomstregistret, behöver de inte klargöras separat vid ansökningstillfället. Du kan kolla själv från inkomstregistret hur noggrant din arbetsgivare har anmält dina uppgifter.

Läs mera: Inkomstregistrets webbsida (inkomstregistret.fi)