Elektroniska beslut tas i bruk 28.11.2019

Dagpenningsbeslut som kassan ger kommer att skickas fr.o.m. 28.11.19 på elektroniska form främst endast till WebKassan. När beslutet har fattats skickas en e-postmeddelande till sökanden. Om beslutet inte öppnas i WebKassa inom 7 dagar, kommer beslutet att postas per brev.

Efter 28.11.2019 beslut visas på WebKassans ”Beslut”-sidan i samma form som de visades i pappersbrev. Beslutet behålls i WebKassan, så man behöver inte längre spara besluten själv. Beslut kan skrivas ut från WebKassan så många gånger som behövs.

Elektroniska beslut används i dagpennings och rörlighetsunderstöds ansökningar. Beslut om alterneringsersättning och återindrivning ges fortfarande per pappersbrev.

Kolla din kontaktinformation

Kommunikations inställning kommer att uppdateras 28.11.19 för alla medlemmar vars e-postadress och mobilnummer finns i vårt register. Efter det skickas meddelanden och beslut endast i elektronisk form. Traditionella brev kommer alltså inte längre att skickas. Man kan ändra sina kommunikations inställningar själv i WebKassans avsnittet ”Mina Uppgifter”.

För att vara säker på att meddelandena kommer fram, det är viktigt att kassan har korrekta kontaktuppgifter. Kassan hoppas att våra medlemmar kollar på sidan ”Kontaktuppgifter” (i avsnittet ”Mina uppgifter”) att sina mobilnummer och e-postadress är korrekta.