Elektroniska ansökningar har förnyats

I fortsättningen går det ännu lättare att ansöka om förmån eftersom det nu finns endast en ansökningsblankett. Systemet hjälper dig vidare i ansökan på basis av de uppgifter du ger när du fyller i ansökan.

Ansökan sparas automatiskt som utkast vilket betyder att du inte behöver fylla i hela ansökan på en gång. Systemet sparar utkastet i 30 dagar så du behöver inte börja hela ansökan från början om du vill fortsätta fylla i ansökan vid en senare tidpunkt. Ansökan blir färdig och kommer till kassans handläggningskö först när du skickar in ansökan. Beakta att utkastet kommer aldrig vidare till kassans behandling utan du ska skicka in ansökan när den är färdig.

Tack vare utkastfunktionen kan du bekanta dig med den nya ansökan redan innan din ansökningsperiod gått ut. Skicka dock inte ansökan till kassan på förhand.

Om du varit i arbete under ansökningsperioden ska du i fortsättningen anmäla dina dagliga arbetstimmar separat för varje arbetsgivare. Antalet utförda arbetstimmar ska antecknas i ansökan per arbetsgivare på enskilda rad, t.ex. HUS 3 timmar och TAYS 4 timmar 30 minuter.

När du har fyllt i och skickat in den nya ansökan hör vi gärna hur vi lyckats med förnyelsen. Du kan ge feedback genom att skicka ett meddelande på WebKassan eller genom att skicka e-post till [email protected]. Skriv i rubriken ”FEEDBACK OM DEN NYA ANSÖKAN”