Coronavirus och arbetslöshetsdagpenning

Spridningen av coronavirus är en anledning till oro. Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen förändras hela tiden. Vi strävar mot att uppdatera den här nyheten när situationen förändras.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Om du har diagnostiserats med en allvarlig smittsam sjukdom eller rimligen förvänts bli utsatt för den, kan du beordras att vara frånvarande från arbetet för att förhindra spridningen av sjukdomen. Beroende på situationen kan du också utsättas för karantän eller isolering.

I en sådan situation skulle du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat dig att vara borta från arbete. Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom. Dagpenning är en full ersättning för inkomstbortfall och baseras på den lön som du skulle ha fått om du inte hade varit frånvarande från arbetet.

FPA beviljar och betalar dagpenning vid smittsam sjukdom. Läs mer om saken på FPAs webbplats.

Arbetslöshetsersättning vid sjukdom

Om du redan får arbetslöshetsersättning när du blir sjuk, kan du fortsätta att ansöka som vanligt. Kortvarig sjukdom påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du arbetar på deltid och får dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA, du kan fortfarande ansöka om arbetslöshetsersättning. Dagpenning vid smittsam sjukdom förhindrar inte betalningen av arbetslöshetsdagpenning, men påverkar storleken av ersättningen.

Arbetet stoppas helt

Om epidemin sprider sig, kan du förhindras att arbeta även om du inte är sjuk eller utsatt för sjukdomen. Om du hindras från att arbeta eftersom din arbetsgivare stänger din arbetsplats av produktiva eller ekonomiska skäl, har du rätt att få lön som normalt, om din arbetsgivare inte permitterar dig.

Om din arbetsgivare permitterar dig, bör meddelande av permittering enlig arbetsavtalslagen ges minst 14 dagar före permittering börjar. Arbetsgivaren är skyldig att betala dig lön för denna 14 dagars perioden.

Du kan betalas arbetslöshetsersättning på grund av permittering, för den tiden som du är arbetssökande hos TE-byrån. Det är därför mycket viktigt att du anmäler dig som arbetssökande redan den första permitteringsdagen. Arbetslöshetsdagpenning betalas först efter 5 dagars självrisktiden.

Kontakta kassan via WebKassa-servicen

Den nuvarande situationen orsakar överbelastning i kassans telefontjänst. Vi hoppas att medlemmar kontaktar kassan via WebKassa -servicens Meddelanden -funktion. Behandlingen av meddelande vid kassan blir lättare, om du ger meddelanden en rubrik, som beskriver vad saken handlar om (t.ex. permittering).

Om du vill veta mer om anmälning som arbetssökande, kolla in TE-byråns webbplats eller ta kontakt direkt till TE-byrån i ditt eget område.