WebKassa

WebKassa är kassans egen dataskyddade service som har alltid öppet. Du kan logga in på tjänsten med Suomi.fi-identifiering behändigt oberoende av tid och plats.

Du kan använda WebKassan på svenska, engelska eller finska. Du kan byta språket redan innan du loggar in eller senare på vilken som helst sida när du redan loggat in på tjänsten. Om du vill byta språk efter att du loggat in, klicka på "FI"-tecken på sidans högre övre kant.

Adressen till WebKassan är wkassa.tehytk.fi

WebKassan kan du

  • fylla i och sända din ansökan
  • sända bilagor i pdf-format (max. 10 dokument på en gång)
    WebKassa godkänner följande format: pdf, jpg, jpeg, tiff, tif, png och gif.
  • sända meddelanden till kassan
  • läsa brev som kassan skickat till dig
  • följa behandlingen av din ansökan
  • beräkna en uppskattning av din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylatorn
  • se din betalningshistoria
  • se uppgifter om dina medlemsavgifter

En ansökan som skickats via servicen kommer till kassans behandlingskö genast efter att den skickats. Genom att använda WebKassan kommer din ansökan betydligt snabbare till behandlingskön jämfört med ansökan som skickas per post. Vi behandlar alla ansökningar i ankomstordning.

Vi strävar efter att svara på meddelanden som skcikats via WebKassan följande vardag.