WebKassa

WebKassa är kassans egen dataskyddade service som har alltid öppet. Du kan logga in på tjänsten med ditt medlemsnummer behändigt oberoende av tid och plats.

Du kan använda WebKassan på svenska, engelska eller finska. Du kan byta språket redan innan du loggar in eller senare på vilken som helst sida när du redan loggat in på tjänsten. Om du vill byta språk efter att du loggat in, klicka på "FI"-tecken på sidans högre övre kant.

Adressen till WebKassan är wkassa.tehytk.fi

WebKassan kan du

 • fylla i och sända din ansökan
 • sända bilagor i pdf-format (max. 10 dokument på en gång)
  WebKassa godkänner följande format: pdf, jpg, jpeg, tiff, tif, png och gif.
 • sända meddelanden till kassan
 • läsa brev som kassan skickat till dig
 • följa behandlingen av din ansökan
 • beräkna en uppskattning av din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylatorn
 • se din betalningshistoria
 • se uppgifter om dina medlemsavgifter

En ansökan som skickats via servicen kommer till kassans behandlingskö genast efter att den skickats. Genom att använda WebKassan kommer din ansökan betydligt snabbare till behandlingskön jämfört med ansökan som skickas per post. Vi behandlar alla ansökningar i ankomstordning.

Vi strävar efter att svara på meddelanden som skcikats via WebKassan följande vardag.

Att logga in på WebKassan

Du kan logga in på WebKassaan med Tehys/arbetslöshetskassans medlemsnummer. Medlemsnummer är en sjusiffrig nummerserie som du hittar på Tehys medlemskort eller i adressuppgifter på baksidan av Tehy-tidningen. Om du endast är medlem i kassan hittar du medlemsnumret på medlemsavgiftsfakturan.

När du loggar in på servicen för första gången fungerar de fyra sista tecknen av din personbeteckning som lösenord. Om det sista tecknet på din beteckning är en bokstav, skriv den med versaler, t.ex. 012K.

Obs! Lösenord som ändrats i WebKassan uppdateras inte till Tehys medlemssidor.

Problem med inloggningen?
 

 • Probelm: Jag har glömt mitt medlemsnummer.
  Lösning: Arbetslöshetskassans medlemsnummer står på alla brev som kassan skickat till dig. Om du är medlem endast i kassan, hittar du ditt medlemsnummer på arbetslöshetskassans faktura. Om du anslutit dig till Tehy före 2017, är ditt medlemsnummer detsamma som ditt medlemsnummer i Tehy. Tehys medlemsnummer är sjusiffrig och du hittar numret på Tehys medlemskort eller på baksidan av Tehy-tidningen. Om du inte har något av de ovannämnda kvar (brev, faktura, Tehy-tidning eller medlemskort) ta kontakt med vår kundtjänst. Kontaktuppgifterna hittar du här.
   
 • Problem: Jag har sparat WebKassans lösenord i webbläsarens minne, men WebKassa godkänner det inte. Jag får notifikation ”Fel lösenord eller användarnamn”.
  Lösning: WebKassans datasäkerhet förbättrades 20.11.2017. Efter det läser/godkänner WebKassa inte lösenord som har sparats i webbläsarens minne. Skriv in lösenordet manuellt.
   
 • Problem: Jag är medlem i Tehy men jag fick meddelandet "fel lösenord eller användarnamn".
  Lösning: Om ditt medlemskap i Tehy börjat efter 2016 och ditt Tehy-medlemsnummer börjar med 4, är ditt medlemsnummer i kassan inte samma som ditt medlemsnummer i Tehy. Försök logga in på nytt med kassans medlemsnummer.
   
 • Problem: Jag är medlem i Finlands Fysioterapeuter men jag får meddelandet "fel lösenord eller användarnamn".
  Lösning: Om ditt medlemskap i Fysioterapeuter börjat efter 2015, är ditt medlemsnummer i kassan med största sannolikhet inte samma som ditt medlemsnummer i föbundet. Försök logga in på nytt med kassans medlemsnummer.
   
 • Problem: Jag är medlem i Finlands Ergoterapeutförbund (Toimintaterapeuttiliitto) men jag får meddelandet "fel lösenord eller användarnamn".
  Lösning: Finlands Ergoterapeutförbundets medlemmar har alltid olika medlemsnummer i kassan och i förbundet. Försök logga in på nytt med kassans medlemsnummer.
   
 • Problem: Jag har skrivit in lösenord som fick per e-post/sms men systemet accepterar inte lösenordet.
  Lösning: Du har fått ett engångslösenord som kan endast användas en gång. Efter att du skrivit in engångslösenordet kommer du in på sidan där du ska byta lösenordet. Välj ett eget valfritt lösenord och skriv in det på två olika fälten. Du kommer in på WebKassan efter att du bytt lösenordet.
   
 • Problem: Jag har beställt ett nytt lösenord men det fungerar inte. Jag fick meddelandet "fel lösenord eller användarnamn. Försök igen eller ta kontakt med administratorn."
  Lösning: Du har skrivit lösenordet fel. Försök igen. Observera STORA och lilla bokstäver.