WebKassa

WebKassa är kassans egen dataskyddade service som har alltid öppet. Du kan logga in på tjänsten med ditt medlemsnummer behändigt oberoende av tid och plats.

Adressen till WebKassan är https://webkassa.tehytk.fi/

WebKassan kan du

 • fylla i och sända din ansökan
 • sända bilagor i pdf-format (max. 10 dokument på en gång)
  WebKassa godkänner följande format: pdf, jpg, jpeg, tiff, tif, png och gif.
 • sända meddelanden till kassan
 • läsa brev som kassan skickat till dig
 • följa behandlingen av din ansökan
 • beräkna en uppskattning av din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylatorn
 • se din betalningshistoria
 • se uppgifter om dina medlemsavgifter

En ansökan som skickats via servicen kommer till kassans behandlingskö genast efter att den skickats. Genom att använda WebKassan kommer din ansökan betydligt snabbare till behandlingskön jämfört med ansökan som skickas per post. Vi behandlar alla ansökningar i ankomstordning.

Vi strävar efter att svara på meddelanden som skcikats via WebKassan följande vardag.

Att logga in på WebKassan

Du kan logga in på WebKassaan med Tehys/arbetslöshetskassans medlemsnummer. Medlemsnummer är en sjusiffrig nummerserie som du hittar på Tehys medlemskort eller i adressuppgifter på baksidan av Tehy-tidningen. Om du endast är medlem i kassan hittar du medlemsnumret på medlemsavgiftsfakturan.

När du loggar in på servicen för första gången fungerar de fyra sista tecknen av din personbeteckning som lösenord. Om det sista tecknet på din beteckning är en bokstav, skriv den med versaler, t.ex. 012K.

Obs! Lösenord som ändrats i WebKassan uppdateras inte till Tehys medlemssidor.

Problem med inloggningen?

 • Problem: Jag kommer inte ihåg mitt medlemsnummer.
  Lösning: Tehys medlemsnummer är en sjusiffrig nummerserie som du hittar på Tehys medlemskort eller i adressuppgifter på baksidan av Tehy-tidningen. Om du endast är medlem i kassan hittar du medlemsnumret på medlemsavgiftsfakturan. Om du inte har tillgång till tidningen, medlemskortet eller fakturan, ber vi dig att ringa vår telefontjänst (09) 5422 7300.
 • Problem: Jag försöker ändra lösenordet och har gett det lösenord jag fått via sms/e-post men systemet godkänner inte lösenordet. 
 • Lösning: Du har fått ett nytt engångslösenord som används endast på inloggningssidan. Efter inloggningen flyttas du vidare till en sida där du ska ändra lösenordet till ett egenvalt lösenord. På den här sidan ska du skriva ditt nya lösenord två gånger. Du kan inte ange detsamma lösenord som skickat till dig via sms eller e-post.
 • Problem: Jag har beställt ett nytt lösenord men inloggningssidan godkänner inte lösenordet. 
  Lösning: Du har askrivit lösenordet fel. Skriv lösenordet i precis samma form som det står i meddelandet. Beakta STORA och lilla bokstäver.