Medlemsavgifter

Medlem endast i kassan

Medlemskap i arbetslöshetskassan garanterar ekonomiskt skydd för arbetslöshets- eller permitteringstiden. Dessutom har du en möjlighet till alterneringsersättning om du vill ta ut alterneringsledighet. Medlemskap endast i kassan innehåller inga andra förmåner.

Om du är medlem endast i Hälsovårdens arbetslöshetskassa betalar du medlemsavgiften till kassan själv. Vi skickar ut fakturan per post en gång om året, vanligen vid månadsskiftet februari–mars.

Kassan har en fast medlemsavgift som är samma för alla medlemmar oberoende av livssituation och/eller inkomster. Det är inte möjligt att få befrielse från kassans medlemsavgift.

År 2021 är kassans medlemsavgift 42,00 € (3,50 €/månad).

Medlem i både förbundet och i kassan

Om du är medlem i både förbundet och i arbetslöshetskassan, får du utöver inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning även tillgång till förbundets alla medlemsförmåner.

Tehy rf, Finlands Ergoterapeutförbund rf, Finlands Fysioterapeuter ry och Finlands Företagshälsovårdareförbund ry betalar medlemsavgiften till Hälsovårdens arbetslöshetskassa för alla sina medlemmar. Om du utöver Hälsovårdens arbetslöshetskassa också är medlem i någon av dessa förbund, räcker det att du betalar förbundets medlemsavgift enligt förbundets anvisningar.

Om du också är medlem i förbund och har frågor som gäller medlemsavgifter, ta kontakt med ditt eget förbund.

Bekanta dig med Tehys medlemsavgifter.

Bekanta dig med Ergoterapeutförbundets medlemsavgifter.

Bekanta dig med Finlands Fysiotarapeuter ry:s medlemsavgifter.

Bekanta dig med Finlands Företagshälsovårdareförbund ry:s medlemsavgifter.