Kontaktuppgifter

Postadress

Hälsovårdens arbetslöshetskassa
PB 70
00060 TEHY

Besöksadress

Stationskarlsgatan 4, våning 12
00520 Helsingfors

Byrån har öppet må - fre kl. 9 - 15.
Under sommarsäsongen 1.6. - 31.8. har byrån öppet må - fre kl. 9 - 14.

När ytterdörrarna till lokalen står öppna (må - fre kl. 8 - 16) kan man lämna in dokument i kassans postbox som ligger i 12:e våningen.

WebKassa -webbservice

WebKassan är ett tryggt och snabbt sätt att sköta ärenden med kassan i alla situationer. WebKassan har alltid öppet. På meddelanden som skickats via WebKassan strävar vi efter att svara senast under den följande vardagen.

Adressen till WebKassan är https://webkassa.tehytk.fi/

E-post

Man ska aldrig ange sin personbeteckning eller sända sekretessbelagda uppgifter via oskyddad e-post. Vi rekommenderar att du sänder alla dokument och frågor som gäller dina personliga uppgifter endast via WebKassa-servicen. Dokument som skickats via WebKassan flyttas direkt till behandlingskön också utanför tjänstetider.

Vi svarar på e-postmeddelanden huvudsakligen endast på onsdagar och fredagar. Via oskyddad e-post svarar vi endast på allmänna frågor.

Kassans e-postadress är tyottomyyskassa@tehy.fi.

Du kan skicka skyddad e-post till kassan på https://secure.tehy.fi/tehy.tyottomyyskassa@tehy.fi

Telefonservice

Vi betjänar per telefon på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9 - 15 på numret (09) 5422 7300.

Fax
(09) 148 3384