Kontaktuppgifter

WebKassa -webbservice

WebKassan är ett tryggt och snabbt sätt att sköta ärenden med kassan i alla situationer. WebKassan har alltid öppet. På meddelanden som skickats via WebKassan strävar vi efter att svara senast under den följande vardagen.

Adressen till WebKassan är wkassa.tehytk.fi

Postadress

Hälsovårdens arbetslöshetskassa
PB 70
00060 TEHY

Besöksadress

Stationskarlsgatan 4, våning 12
00520 Helsingfors

Byrån har öppet må - fre kl. 9 - 15.
Under sommarsäsongen 1.6. - 31.8. har byrån öppet må - fre kl. 9 - 14.

När ytterdörrarna till lokalen står öppna (må - fre kl. 8 - 16) kan man lämna in dokument i kassans postbox som ligger i 12:e våningen.

E-post

Man ska aldrig ange sin personbeteckning eller sända sekretessbelagda uppgifter via oskyddad e-post. Vi rekommenderar att du sänder alla dokument och frågor som gäller dina personliga uppgifter endast via WebKassa-servicen. Dokument som skickats via WebKassan flyttas direkt till behandlingskön också utanför tjänstetider.

Vi svarar på e-postmeddelanden huvudsakligen endast på onsdagar och fredagar. Via oskyddad e-post svarar vi endast på allmänna frågor.

Kassans e-postadress är [email protected]

Du kan skicka skyddad e-post till kassan på https://secure.tehy.fi/[email protected]

Telefonservice

Vi betjänar per telefon på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9 - 15 på numret (09) 5422 7300.

Fax
(09) 148 3384