Förutsättningar för medlemskap

Genom att ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa får du en möjlighet till inkomstrelaterad dagenning som är större än grunddagpenning. Att ansluta dig till kassan är som om du skulle ta dig en försäkring mot arbetslöshet.

Hälsovårdens arbetshetskassa samarbetar mycket med Tehy r.f. men är ändå ett helt självständigt samfund. Det är möjligt att vara medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa även om man inte är medlem i Tehy.

OBS! Hälsovårdens arbetslöshetskassa är en löntagarkassa. Förutsättningen till att bli medlem i kassan och få rätten till förmåner är att man jobbar som löntagare. Också ArPL-försäkrad person kan i vissa fall betraktas som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du, din maka/make och/eller din familj har ägande av företag du jobbar i, läs mer om företagsverksamhet.

Du kan ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa om

  • du har en yrkesexamen inom hälsovård eller social- och hälsovård eller studerar till yrkesexamen inom dessa branscher,
  • du är i lönearbete och
  • du inte ännu fyllt 68 år.

Medlemskap i arbetslöshetskassan ska ansökas skriftligt. Medlemskapet i kassan börjar från den dag då din medlemsansökan kommer in till kassan förutsatt att du är då i lönearbete.

Läs mer om hur du ansluter dig till kassan.

Medlem endast i kassan eller både i förbundet och i kassan?

Om du endast är medlem i arbetslöshetskassan får du en möjlighet till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa och till alterneringsersättning men medlemskapet innehåller inga andra förmåner.

Om du däremot är medlem endast i förbundet får du ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt sakkunnig- och juridisk hjälp i frågor som gäller anställningsförhållandet men medlemskapet innehåller inte rätten till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. För att få inkomstrelaterad dagpenning ska en förbundsmedlem också vara ansluten till arbetslöshetskassan.
Läs mer om skillnaderna mellan förbundets och kassans medlemskap.