Anslutning

Medlemsansökan

Hälsovårdens arbetslöshetskassa är en löntagarkassa. Förutsättningen till att bli medlem i kassan och få rätten till förmåner är att man jobbar som löntagare. Också ArPL-försäkrad person kan i vissa fall betraktas som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du, din maka/make och/eller din familj har ägande av företag du jobbar i, läs mera om företagsverksamhet.

Om du också vill ansluta dig till Tehy rf, Finlands Ergoterapeutförbund rf, Finlands Fysioterapeuter ry eller Finlands företagshälsovårdareförbund ry kan du ansöka om medlemskap i Hälsovårdens arbetslöshetskassa med samma blankett som du fyller i för att ansluta dig till förbundet. Medlemsansökan till Tehy, till Ergoterapeutförbund, till Finlands Fysioterapeuter, till Företagshälsovårdareförbund.

Om du redan är förbundets studerandemedlem eller ordinarie medlem och vill ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan kan du sända en fritt formulerad medlemsansökan via skyddad e-post. Ange i meddelandet samma uppgifter som ska meddelas när man inleder ett arbete (se nedan).

Om du vill ansluta dig endast till Hälsovårdens arbetslöshetskassa, kan du fylla i medlemsansökan i word eller skriva ut medlemsansökan i pdf-format. Sänd din ansökan till kassan via skyddad e-post eller per vanlig post till adressen Hälsovårdens arbetslöshetskassa, PB 70, 00060 TEHY eller per fax till (09) 148 3384.

Om du är i lönearbete, kan du genast upptas som medlem till arbetslöshetskassan. Om du inte är i lönearbete när du sänder in ansökan, börjar medlemskapet i arbetslöshetskassan senare när du meddelar att du inlett ett lönearbete.

Meddela om ditt arbete

Om du inte varit i lönearbete när du skickade medlemsansökan, skicka ett skriftligt meddelande till kassan då när du inleder ett arbete. Det tryggaste sättet att skicka meddelandet är via skyddad e-post.

Uppge i meddelandet

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • att du vill ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa
  • den första arbetsdag som du gjort efter att du skickat medlemsansökan
  • arbetsgivarens namn på den aktuella arbetsdagen.

Med ett likadant meddelande kan du också ansluta dig till arbetslöshetskassan om du redan är studerandemedlem eller ordinarie medlem i förbunden.