Anslutning

Medlemsansökan

Om du också vill ansluta dig till Tehy rf, Finlands Ergoterapeutförbund rf eller Finlands Fysioterapeuter ry kan du ansöka om medlemskap i Hälsovårdens arbetslöshetskassa med samma blankett som du fyller i för att ansluta dig till förbundet. Medlemsansökan till Tehy, till Ergoterapeutförbund, till Finlands Fysioterapeuter.

Om du redan är förbundets studerandemedlem eller ordinarie medlem och vill ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan kan du sända en fritt formulerad medlemsansökan via skyddad e-post. Ange i meddelandet samma uppgifter som ska meddelas när man inleder ett arbete (se nedan).

Om du vill ansluta dig endast till Hälsovårdens arbetslöshetskassa, kan du fylla i medlemsansökan i word eller skriva ut medlemsansökan i pdf-format. Sänd din ansökan till kassan via skyddad e-post eller per vanlig post till adressen Hälsovårdens arbetslöshetskassa, PB 70, 00060 TEHY eller per fax till (09) 148 3384.

Om du är i lönearbete, kan du genast upptas som medlem till arbetslöshetskassan. Om du inte är i lönearbete när du sänder in ansökan, börjar medlemskapet i arbetslöshetskassan senare när du meddelar att du inlett ett lönearbete.

Meddela om ditt arbete

Om du inte varit i lönearbete när du skickade medlemsansökan, skicka ett skriftligt meddelande till kassan då när du inleder ett arbete. Det tryggaste sättet att skicka meddelandet är via skyddad e-post.

Uppge i meddelandet

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • att du vill ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa
  • den första arbetsdag som du gjort efter att du skickat medlemsansökan
  • arbetsgivarens namn på den aktuella arbetsdagen.

Med ett likadant meddelande kan du också ansluta dig till arbetslöshetskassan om du redan är studerandemedlem eller ordinarie medlem i Tehy.