Om du blir arbetslös

Här hittar du en sammanfattning av de saker som du ska ta i beaktande om du blivit arbetslös. För närmare uppgifter klicka på sidorna under sidomenyn.

1. Anmäl dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrå)

Anmäl dig som arbetslös till TE-byrån senast på din första arbetslöshetsdag. Du kan anmäla dig som arbetssökande på www.te-tjanster.fi.

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas endast för den tid du är arbetssökande hos TE-byrån. Det är därför mycket viktigt att du anmäler dig som arbetssökande och håller jobbsökning i kraft.

 

2. Ta reda på om du har rätt till inkomstdagpenning

Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning om du

  • varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor, dvs. sex månader
  • betalat dina medlemsavgifter och
  • uppfyllt arbetsvillkoret under medlemstiden.

Du uppfyller arbetsvillkoret om du arbetat minst 26 veckor (sex månader) under 28 månader. Alla arbetsveckor som innehållit minst 18 arbetstimmar kan räknas in i arbetsvillkoret. Om du inte uppfyllt arbetsvillkoret, sänd din ansökan till FPA.

 

3. Fyll i ansökan om dagpenning

Ansök arbetslöshetsdagpenning elektroniskt via arbetslöshetskassans egen WebKassa-service. Alternativt kan du fylla i och sända ansökan i pappersversion. Ansökningsblanketten får du hos TE-byrån eller Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor.

Den första ansökan om dagpenning kan du sända redan efter du varit arbetssökande i TE-byrån i minst två veckor. Fyll i den första ansökan så att ansökningsperioden slutar antingen på söndag eller den sista dagen av den aktuella månaden.

När du lämnat in den första ansökan kan du själv välja om du vill ansöka om dagpenning kalendermånadsvis eller i perioder om fyra kalenderveckor (från måndag till söndag). Vi rekommenderar att du ansöker om dagpenning kalendermånadsvis.

Fyll i ansökan omsorgsfullt. Om ansökan saknar uppgifter fördröjs behandlingen eftersom vi är då tvungna att be dig komplettera din ansökan.

 

4. Bifoga arbets- och löneintyg till ansökan

Bifoga alla bilagor till dagpenningsansökan på en gång. Behandlingen av din ansökan blir fördröjd om vi är tvungna att begära bilagor separat. Kontrollera listan över de bilagor som ska bifogas till ansökan.

Skicka endast kopior av dina intyg till kassan eftersom vi inte lämnar tillbaka bilagorna.

 

5. Sänd din ansökan med bilagor

Sänd din ansökan och bilagorna i pdf-format elektroniskt via WebKassa-servicen.

Om du sänder elektroniska dokument i någon annan format än pdf kan behandlingen av din ansökan bli fördröjd.

På kontaktuppgifter hittar du vår postadress om du vill skicka ansökan på papper.

Fyll i ansökan omsorgsfullt. Om ansökan saknar uppgifter fördröjs behandlingen eftersom vi är då tvungna att be dig komplettera din ansökan.

 

6. Kassan strävar efter att behandla ansökan inom två veckor

Arbetslöshetskassan behandlar alla ansökningar i ankomstordning. Du kan följa hur behandlingen av din ansökan framskrider i WebKassan under sidan Uppföljning av behandlingen.

Efter att din ansökan behandlats får du beslut, betalningsmeddelande och en blankett för fortsatt ansökan i posten.