Inkomster under arbetslösheten

Utbetalning av jämkad dagpenning förändras från och med den 1.4.2019. Efter förändringen beaktas inkomster från deltidsarbete eller tillfälligt jobb för den ansökningsperiod under vilken lönen utbetalats. Förändringens avsikt är att minska fördröjningar vid utbetalning av jämkad dagpenning.

Exempel 1: Du ansöker om dagpenning för april och anmäler att du haft 30 arbetstimmar. Hela lönen för dessa timmar utbetalas först under maj månad, varför du får full dagpenning för april och lönen för april beaktas först när du ansöker om dagpenning för maj.

Exempel 2: Du ansöker om dagpenning för april och anmäler att du haft 30 arbetstimmar. Lönen för de 15 första arbetstimmar utbetalas 20.4. och de kvarstående 15 timmar utbetalas 20.5. Du ska bifoga lönespecifikationen från 20.4. till din ansökan för april och vid utbetalningen av jämkad dagpenning beaktas lönen från 20.4. Du får jämkad dagpenning också för maj och vid betalningen av jämkad dagpenning beaktas lönen som utbetalats 20.5.

Andra förutsättningar för dagpenning förändras inte.

Håll din jobbsökning i kraft på TE-byrån också under deltidsarbete

Håll din jobbsökning på TE-byrån i kraft oavbrutet om du börjar ett deltidsjobb eller arbetar tillfälligt under arbetslöshetstiden. Dagpenning betalas inte för den tid då din jobbsökning inte är kraft.

Det är möjligt att inleda företagsverksamhet under arbetslöshetstiden och du har rätt till dagpenning åtminstone för de följande fyra månader från början av företagsverksamhet. Du ska alltid anmäla TE-byrån och arbetslöshetskassan om du inleder företagsverksamhet. Inkomster från företagsverksamhet påverkar dagpenning på samma sätt som inkomster från deltidsarbete.

Om du inleder ett heltidsarbete som varar i över två veckor har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för anställningstiden.

Då kan du ansöka om dagpenning fram till början av arbetet och igen sedan från slutet av anställningen. Bifoga kopior av lönespecifikationerna, arbetsavtalet och arbetsintyget till din följande ansökan.

Jämkad dagpenning för delvis arbetslösa

Du kan få jämkad dagpenning om har inkomster av

 • deltidsarbete (arbetstiden högst 80 procent av den fulla arbetstiden)
 • heltidsarbete som varar i högst två veckor
 • arbete där din dagliga arbetstid förkortats på grund av permittering eller
 • inkomster som yrkesutövare eller företagare som bisyssla

Jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas för fem dagar i veckan, också för arbetsdagarna.

Om din arbetstid tillfälligt överstiger 80 procent av den heltidanställdas arbetstid, betalas jämkad arbetslöshetsdagpenning inte för den aktuella ansökningsperioden.

Du har inte rätt till jämkad dagpenning

 • om din arbetstid förkortas på ditt eget initiativ eller
 • om du tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om att förkorta arbetstid.

Ansökan om jämkad dagpenning och behandling av ansökan

Dagpenning ansökas i perioder om fyra veckor eller en månad. Ansökningsrytmen ska motsvara lönebetalningsrytmen. Om lönen utbetalas i perioder om en månad, är dagpenningens ansökningsrytm också en månad.

 • Anteckna alla arbetsdagar och -timmar i din ansökan och bifoga en kopia av lönespecifikationen till ansökan. Avrunda inte dina arbetstimmar utan anteckna dem med en minuts noggrannhet.
 • Bifoga kopior av lönespecifikationer för de löner som utbetalats under ansökningsperioden. Kassan har inte tillgång till inkomstregistred före 1.1.2020.
  • Om du inte fått lön under ansökningsperioden, anmäl när lönen ska utbetalas.
 • Skicka en kopia av ditt arbetsavtal när du börjar arbeta. Anmäl också vad är arbetstidsformen (periodarbete eller allmän arbetstid) om detta framgår inte av arbetsavtalet.

OBS! Försmånsansökningar ska skickas varje månad om du ansöker om jämkad dagpenning. Du ska skicka ansökan också om du tillfälligt arbetat mera än vanligt. Om du vill inte ansöka om dagpenning, ska du åtminstone skicka utredning om arbetstimmar samt kopior av lönespecifikationera.

Kassan behandlar alla ansökningar i ankomstordning. Normal behandlingstid för ansökan om jämkad dagpenning är cirka två veckor. Om ansökningarna anhopas kan behandlingen ta en lite längre tid.

Storleken av jämkad dagpenning

Arbetsinkomster som inte överstiger skyddsdelen påverkar inte alls på din arbetslöshetsdagpenning. Skyddsdelen är 300 euro brutto per månad eller 279 euro brutto på en period om fyra veckor.

Även om dina inkomster skulle understiga skyddsdelen ska du alltid meddela alla dina arbeten och inkomster till kassan.

Om arbetsinkomster överstiger skyddsdelen avdras hälften av den arbetsinkomst som överstiger skyddsdelen på 300 euro från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Se exemplen nedan.  

Arbetsinkomster och jämkad arbetslöshetsdagpenning får tillsammans vara högst lika stora som den lön som ligger till grund för dagpenningen. Jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas ändå lika mycket som du skulle vara berättigad i form av jämkad grundskydd (jämkad grunddagpenning).

I WebKassan hittar du en dagpenningskalkylator som du kan använda som hjälpmedel om du vill beräkna hur olika inkomster påverkar dagpenningen.

Exempel 1 – arbete under fyra veckors ansökningsperiod         
En helt arbetslös sjukskötare får dagpenning 62,41 e/dag brutto. Han/hon ansöker om dagpenning i perioder om fyra veckor och jobbar tre dagar som inhoppare under ansökningsperioden och får lön på 295 euro brutto.

Hälften av den bruttolön som överstiger skyddsdelen (295 – 279 / 2 = 8 euro) dras av från den fulla dagpenningen. En fyra veckors period omfattar 20 ersättningsdagar och således minskar lönen den fulla dagpenningen med 0,40 e/dag brutto (8 / 20 = 0,40).

Jämkad dagpenning betalas 62,01 e/dag brutto (62,41 – 0,40 = 62,01).

Exempel 2 – arbete under månadens ansökningsperiod
En helt arbetslös sjukskötare får dagpenning 62,41 e/dag brutto. Han/hon ansöker om dagpenning månadsvis och får deltidslön 1200 e/mån brutto.

Lönen som överstiger skyddsdelen är 900 euro (1200 – 300 = 900) varav hälften dvs. 450 euro minskar på den fulla dagpenningen under månadens period. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en månad innehålla i genomsnitt 21,5 ersättningsdagar. Löneinkomster minskar således den fulla dagpenningen med 20,93 e/dag brutto (450 / 21,5 = 20,93).

Jämkad dagpenning betalas 41,48 e/dag brutto (62,41 – 20,93 = 41,48).

Företagsverksamhet som bisyssla

Om du arbetar som yrkesutövare eller företagare i bisyssla, beaktas förvärvsinkomster från företagsverksamhet i utbetalningen av dagpenning.

Inkomsterna beaktas utgående från den senast fastställda beskattningsbeslutet (år 2017 tillämpas beskattningsbeslut från 2015).

Som företagare behöver du inte anmäla dina arbetsdagar eller arbetstimmar till kassan. Arbetstiden granskas inte och inkomsterna beaktas enligt beskattningsbeslutet.

 

Läs mera om hur sociala förmåner påverkar dagpenningen på Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor.