Förutsättningar för dagpenning

Arbetslöshetskassa kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning om du

  • varit medlem i kassan i minst 26 veckor dvs. sex månader och
  • betalat dina medlemsavgifter och
  • uppfyllt arbetsvillkoret under medlemstiden.

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas endast för den tid du är arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Det är därför mycket viktigt att du anmäler dig som arbetssökande och håller din jobbsökning i kraft.

Arbetsvillkor

Arbestvillkoret uppfylls när du arbetar minst 26 veckor (6 månader) under en granskningsperiod på 28 månader.

I arbetsvillkoret räknas in alla de veckor under vilka man arbetat minst 18 timmar och fått minst kollektivavtalsenlig lön för arbetet.

Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete år 2016 vara minst 1 173 euro i månaden. År 2015 räckte 1 165 euro i månaden.

Granskningsperioden (28 månader) kan av godtagbart skäl förlängas med högst sju år. Godtagbara skäl är till exempel

  • heltidsstudier
  • moderskapsledighet
  • vård av barn under 3 år
  • oavlönad sjukledighet
  • armén / civiltjänst

Om du efter 29.12.2013 inte arbetat en enda arbetsvecka med 18 arbetstimmar ska du i stället för 26 veckor uppfylla arbetsvillkoret på minst 34 veckor (8 månader).