Dagpenningens maximitid

Dagpenningens maximitid bestäms enligt arbetshistorian före arbetslösheten.

Över 3 års arbetshistoria

Dagpenningens maximitid bestäms enligt arbetshistorian före arbetslösheten. Om du har arbetshistoria på över 3tre år får du rätten till dagpenning för 500 eller 40 dagar beroende på när arbetslösheten börjat.

Om du har arbetshistoria på över tre år, är maximitiden

  • 500 dagar om maximitiden börjat före 1.1.2017 och
  • 400 dagar om maximitiden börjat efter 1.1.2017.

Till arbetshistorian kan räknas alla anställningar som du haft efter att du fyllt 17 år. Arbetshistorian behöver inte vara oavbruten. Om du varit i arbetsliv endast en liten tid (0-3 år), bifoga kopior av alla arbetsintyg och en utredning om utredning om din arbetshistoria till din ansökan.

Under 3 års arbetshistoria

Om du har arbetshistoria mindre än tre år, kan du ha rätt till dagpenning för 400 eller 300 dagar beroende på när arbetslösheten börjat.

Om du har arbetshistoria på under tre år, är maximitiden

  • 400 dagar om maximitiden börjat före 1.1.2017. Arbetslöshetskassan betalar dagpenning för totalt 500 dagar men för de sista hundra dagar är storleken av dagpenningen samma som grunddagpenningens storlek.
  • 300 dagar om maximitiden börjat efter 1.1.2017. Efter att maximitiden uppfyllts ska du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Maximitid för 58-åriga

Maximitiden är 500 dagar om personen uppfyllts arbetsvillkoret efter att hon/han fyllt 58 år. Dessutom förutsätts att personen under de senaste 20 åren har en arbetshistoria på minst 5 år.

 

Hur ersättningsdagar förbrukas

Om du är helt arbetslös förbrukar varje dag för vilken du får full dagpenning maximitiden med en dag. Om dagpenning inte betalas (t.ex. på grund av självrisktiden), förbrukas inte heller maximitiden.

Dagpenning utbetalas normalt för fem dagar i veckan (måndag–fredag). Om en person är oavbrutet helt arbetslös löper 500 dagars maximitid ut i cirka två år (500 dagar = 100 veckor = ca 2 år).

Om du får jämkad dagpenning förbrukas maximitiden på 400/500 dagar i samma proportion som den utbetalande dagpenningen är jämfört med den fulla dagpenningen.

Exempel på inverkan av jämkad dagpenning
En person är helt arbetslös och hans/hennes dagpenning är 42,05 euro/dag. Personen har haft kortjobb under fyra veckors ansökningsperiod och får jämkad dagpenning 18,02 euro/dag, dvs. 360,40 euro under fyra veckors period (18,02 x 20 dagar).

Den jämkade dagpenningen för fyra veckors period motsvarar 8,57 fulla arbetslöshetsdagars ersättning (360,40/42,05). Den aktuella perioden förbrukar 400/500 dagars maximitid med 9 dagar.

 

Ny rätt till 400/500 dagar

Beräkningen av 400/500 dagars maximitid startar från början om du under din arbetslöshetstid uppfyller arbetsvillkoret på nytt. Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 26 veckor (6 månader) under vilka arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan.

Arbetet behöver inte vara oavbrutet. Om du arbetar under arbetslöshetstiden följer arbetslöshetskassan uppfyllandet av arbetsvillkoret.

Läs mer om arbetsvillkoret