Dagpenningens maximitid

Dagpenning utbetalas för högst 500 dagar. I vissa situationer kan maximitiden av förtjänstdelen förkortas till 400 eller 300 dagar. För de sista 100 eller 200 dagarna från 500 dagars maximitid utbetalas då till det belopp som den skulle betalas som grunddagpenning.

Med 3 års arbetshistoria är maximitiden 500 dagar

Du får rätt till inkomstrelaterad dagpenning för 500 dagar om du arbetat sammanlagt minst tre år.

Arbetshistorian behöver inte vara oavbruten. Till tre års arbetshistoria kan räknas alla pensionsförsäkrade arbeten oberoende av hur gammal du var när arbetet utfördes. Om du arbetat endast efter 2005, skicka kopior av alla dina arbetasavtal med din första dagpenningsansökan.

Om du har en arbetshistoria på mindre än tre år, kan inkomstrelaterad dagpenning utbetalas för högst 400 dagar. Arbetslöshetskassan utbetalar då dagpenningen för sammanlagt 500 dagar, men för de sista 100 dagarna utbetalas dagpenningen till det belopp som den skulle betalas som grunddagpenning.

Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service kan förkorta förtjänstdelens maximitid med 100 dagar

Om du vägrar att delta i TE-byråns sysselsättningsfrämjande service eller avbryter servicen under de första 250 dagpenningsdagarna, förkortas rätten till inkomstrelaterad dagpenning med 100 dagar.

Då utbetalas inkomstrelaterad dagpenning för endast 300 eller 400 dagar beroende på om du från början hade rätt till 400 eller 500 dagar. Arbetslöshetskassan utbetalar dagpenningen för sammanlagt 500 dagar, men för de sista 100 dagarna utbetalas dagpenningen till det belopp som den skulle betalas som grunddagpenning.

Förtjänstdelens maximitid förkortas dock inte om du under dina första 250 dagpenningsdagar deltar i sysselsättningsfrämjande service så länge att du får förhöjd förtjänstdel för minst 40 dagar.

Läs mer om sysselsättningsfrämjande service på Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor.

 

Hur ersättningsdagar förbrukas

Om du är helt arbetslös förbrukar varje dag för vilken du får full dagpenning maximitiden med en dag. Om dagpenning inte betalas (t.ex. på grund av självrisktiden), förbrukas inte heller maximitiden.

Dagpenning utbetalas normalt för fem dagar i veckan (måndag–fredag). Om en person är oavbrutet helt arbetslös löper 500 dagars maximitid ut i cirka två år (500 dagar = 100 veckor = ca 2 år).

Om du får jämkad dagpenning förbrukas maximitiden på 400/500 dagar i samma proportion som den utbetalande dagpenningen är jämfört med den fulla dagpenningen.

Exempel på inverkan av jämkad dagpenning
En person är helt arbetslös och hans/hennes dagpenning är 42,05 euro/dag. Personen har haft kortjobb under fyra veckors ansökningsperiod och får jämkad dagpenning 18,02 euro/dag, dvs. 360,40 euro under fyra veckors period (18,02 x 20 dagar).

Den jämkade dagpenningen för fyra veckors period motsvarar 8,57 fulla arbetslöshetsdagars ersättning (360,40/42,05). Den aktuella perioden förbrukar 400/500 dagars maximitid med 9 dagar.

 

Ny rätt till 400/500 dagar

Beräkningen av 400/500 dagars maximitid startar från början om du under din arbetslöshetstid uppfyller arbetsvillkoret på nytt. Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 26 veckor (6 månader) under vilka arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan.

Arbetet behöver inte vara oavbrutet. Om du arbetar under arbetslöshetstiden följer arbetslöshetskassan uppfyllandet av arbetsvillkoret.

Läs mer om arbetsvillkoret