Dagpenningens beskattning

Du behöver inte själv skicka skattekortet till kassan eftersom fr.o.m. den 4.12.2018 får kassan alla förskottsinnehållningsuppgifter direkt från skatteförvaltningen om du på MinSkatt väljer leveranssättet ”Till MinSkatt och till betalarens adress med post”.

Skattekortet för löneinkomster

Skattekortet som träder i kraft varje år den 1.2. är avsett för löneinkomster. Enligt skatteförvaltningens beslut kan skattekort som är avsett för löneinkomster också användas vid utbetalningen av förmåner med då är förskottsinnehållning alltid minst 25 procent.

Om skatteprocent är mindre än 25 procent höjs skatteprocent automatiskt till 25 procent. Om skatteprocent är högre än 25 %, används procent utan några förändringar.

Ändringsskattekort

Förskottsinnehållning kan vara mindre än 25 procent endast om kassa får ett ändringsskattekort som är avsett för förmåner. Om skattekortet är avsett för förmåner används skatteprocenten i ändringsskattekortet som sådana utan några förändringar.

Efter att inkomstgränsen i ändringsskattekortet överskridits används tilläggsprocent automatiskt. Därför är det viktigt att du själv ser efter att inkomstgränsen i skattekortet är tillräcklig stor.

Om ändringsskattekortet är avsett för löneinkomster höjs skatteprocent automatiskt till 25 %.

Fråga ytterligare uppgifter om förskottsinnehållning och skattekort från skatteförvaltningen vero.fi