Betalningsdagar

Arbetslöshetsdagpenning utbetalas varje vardag. Utbetalningsdagen bestäms enligt behandlingsdagen av din ansökan.

Ansökans ankomstdag är inte samma som dess behandlingsdag. Endast de heltidsarbetslösas ansökningar strävar vi efter att behandla omedelbart. Alla andra ansökningar (bl.a. fortsatta ansökningar som innehåller arbetsdagar) behandlas inom cirka två veckor från att ansökan inkommit.

I WebKassan kan du följa hur behandlingen av din ansökan framskrider. Utbetalningsdagen uppdateras till WebKassan genast när din ansökan behandlats, dvs. redan före den aktuella utbetalningsdagen.

Av varje utbetalning får du ett utbetalningsmeddelande per post. Bifogad med betalningsmeddelandet skickas även en blankett för en fortsatt ansökan. Fortsatta ansökningar kan också skickas elektroniskt via WebKassan.

Om du inte önskar dig betalningsmeddelandet och ansökningsblankett på papper, kan du beställa dig ett sms-meddelande för de kommande betalningarna. Beställningen kan du göra i WebKassan på sidan Egna uppgifter.