Inkomster under ledigheten

Det är ytterst viktigt att du meddelar ditt arbete till kassan genast när nu börjar arbeta och inte först när lönen utbetalats.

 

Om du har inkomster under alterneringsledigheten, ska inkomsterna meddelas till kassan. Arbetsdagar kan anmälas via WebKassan eller med en blankett för ändringsanmälan som skickas bifogad med betalningsmeddelandet.

Meddela ditt arbete genast när du börjar arbeta, så vi vet att vänta på dina löneuppgifter. Lämna in en kopia av lönespecifikationen då när lönen utbetalats.

Om du tilläfälligt arbetar för din egen arbetsgivare, betalas alterneringsersättning inte för arbetsdagar. Då räcker det att du

  • meddelar till kassan när du börjar arbeta och

  • lämnar in arbetsgivarens redovisning över dina arbetsdagar.

Om du arbetar för en annan arbetsgivare eller får t.ex. företagsinkomster, beräknas först inkomsternas inverkan på den fulla arbetslöshetsdagpenningen.

Då tillämpas dock inte arbetslöshetsdagpenningens skyddsdel utan 50 procent av alla inkomster (även inkomster under 300 e/mån) förminskar arbetslöshetsdagpenningen. Som jämkad alterneringsersättning betalas 70 % av den jämkade arbetslöshetsdagpenningen.

Semesterpenning som betalas under alterneringsledigheten påverkar inte på alterneringsersättningen.