Betalningsdagar

Alterneringsersättningar utbetalas alltid på torsdagar. På torsdagen utbetalas ansökningar som behandlats mellan förra veckans onsdag och innevarande veckans tisdag. Ersättningar utbetalas huvudsakligen fram till föregående veckas söndag.

Söckenhelger kan medföra ändringar till utbetalningsdagar eftersom söckenhelg inte är ett bankodag. Eventuella andra förändringar som påverkar utbetalningsdagar meddelas separat.

Den första perioden av alteneringsersättningen utbetalas när din ansökan behandlats. I WebKassan kan du följa hur behandlingen av din ansökan framskrider. Efter den första betalningen utbetalas alterneringsersättning i perioder om fyra veckor.

Av varje utbetalning får du ett utbetalningsmeddelande per post. Om du vill, kan du i stället för pappersversionen beställa ett sms-meddelande för de kommande betalningarna. Beställningen kan du göra i WebKassan på sidan Egna uppgifter.